Logóe-ingatlanügyvédek.hu

Panaszkezelési szabályzat

Az e-ingatlanügyvédek.hu, azaz az Illés és Szabó Ügyvédi Társulás ügyvédi tevékenységével kapcsolatos panaszok kezelésének három csatornája van:

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat

Tartalomjegyzék

  Hamarosan...

  1. Fegyelmi ügyek - Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény biztosítja, hogy minden Magyarországon működő ügyvéd felelősségre vonható legyen, ha fegyelmi vétséget követ el. Fegyelmi vétséget követ el az ügyvéd ha az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában, vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi, vagy az ügyvédi tevékenységen kívüli szándékos vagy gondatlan magatartásával az ügyvédi hivatás tekintélyét súlyosan veszélyezteti. A fegyelmi vétség kivizsgálására bejelentésre indul, amelyet a bejelentéssel érintett ügyvédet nyilvántartó területi ügyvédi kamaránál kell előterjeszteni saját kézzel aláírt papír alapú okiratban, két tanú által aláírt papír alapú okiratban, vagy ügyfélkapu segítségével e-papíron, ami a következő címen érhető el. A fegyelmi ügyek kapcsán a Magyar Ügyvédi Kamara fegyelmi ügysegédje itt érhető el.

   

  2. Panaszok, visszaélések - A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) alá tartozó panaszok kapcsán az Illés és Szabó Ügyvédi Társulás a MÜK visszaélés-bejelentési rendszeréhez tartozik. A belső-visszaélés-bejelentési rendszert a MÜK azon ügyvéd, európai közösségi jogász, ügyvédi iroda, illetve európai közösségi jogászi iroda vonatkozásában működteti, aki/amely nem jelöl ki e feladatkörében pártatlan személyt vagy szervezeti egységet, illetve nem bíz meg bejelentővédelmi ügyvédet vagy más külső szervezetet a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével. Anonim bejelentését itt teheti meg.

   

  3. Szolgáltatás színvonalával kapcsolatos észrevételek - Amennyiben bármelyik ügyfelünk nincs megelégedve az Illés és Szabó Ügyvédi Társulás tagjai által nyújtott szolgáltatással, mert az a Társulás Etikai Kódexébe ütközik, kérjük írja meg az észrevételeit a következő email címre.

  A fegyelmi vétségek a területi ügyvédi kamarákra tartoznak, a panaszokkal, visszaélésekkel kapcsolatban a Magyar Ügyvédi Kamara jár el. 

  Ha Ön az ügyfelünk és a korábban nyújtott szolgáltatásunk színvonalával kapcsolatos észrevételei vannak, például mert a kijelölt ügyvéd hosszú időn át nem volt elérhető, nem válaszolt a kérdéseire, esetleg nem megfelelő hangnemben kommunikált Önnel, vagy más hasonló eset történt a levelének kivizsgálása az alábbi eljárásrendben zajlik:

  Az Ügyvédi Társulás menedzsmentje, illetve az általuk kijelölt pártatlan tag az észrevételt az érintett tagunk, illetve munkatársunk meghallgatását követően, az összes körülmény figyelembevételével vizsgálja ki és fogyasztóbarát módon mérlegeli. Az arra kijelölt személy az írásban benyújtott észrevételre adott válaszát, annak közlését követő 30 naptári napon belül küldi meg önnek írásban. Amennyiben pénzügyi elszámolással kapcsolatos észrevétel merül fel, azt az Ügyvédi Társulás 5 munkanapon belül kivizsgálja. A panaszkezelési eljárás egyes lépései az észrevétel tárgyától és súlyosságától függ. 

  Amennyiben a bejelentő ügyfelünk észrevétele meghaladja az Ügyvédi Társulás panaszkezelési hatáskörét, gondoskodunk az észrevételnek a területi ügyvédi kamara, vagy a Magyar Ügyvédi Kamara felé történő továbbításáról. Ezúton is felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a fegyelmi bejelentések, illetve a Panasztörvény hatálya alá tartozó bejelentések esetén a bejelentőket speciális jogosítványok illetik meg, amelyeket a sérelmet szenvedett ügyfelek nem tudnak gyakorolni, ha a bejelentést az Ügyvédi Társulás teszi meg.

  Elsődleges célunk, hogy minden, az ügyletben résztvevő fél számára megnyugtató módon tudjuk lezárni a felmerült ügyeket, ezért kérjük, hogy elsősorban panaszkezelést végző tagunknak jelezze azon észrevételét is, ha az észrevételeire adott válaszunkat nem tartja kielégítőnek, megfelelőnek, vagy megnyugtatónak. A panaszkezelési rendszer biztosítja, hogy a beérkező pozitív és negatív visszajelzéseket az Ügyvédi Társulás egyaránt felhasználhassa, hogy ezáltal a szolgáltatás minőségének színvonalát javítsa, emelje. 

  Köszönjük, hogy Panaszkezelési szabályzatunkat elolvasta! 

   

  Az e-ingatlanügyvédek.hu csapata

  Illés és Szabó Ügyvédi Társulás

   

  A borítóképet Fazekas Nikoletta készítette.

  Illés Géza MártonIGM
  Szerző:

  Csapatunk

  Dr. Illés Géza Márton

  [email protected]

  Dr. Illés Géza Márton, budapesti ügyvéd a 2009-ben alapított Dr. Illés Géza Márton Ügyvédi Iroda és az e-ingatlanügyvédek.hu vezetője. Szakterülete az ingatlanjog, az M&A tranzakciók és a vállalatfinanszírozás.
  Szerzői profil