Logóe-ingatlanügyvédek.hu

Új építésű ház garancia

Az újépítésű lakások iránti egyre növekvő kereslet és a modern otthonok előnyei mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a potenciális vásárlók az újépítésű lakások felé orientálódjanak. Az energiahatékonyság, környezettudatosság és a kényelmi szempontok mind szerepet játszanak az ilyen ingatlanok építésekor. A tervezőasztal mellett mindez egyszerűen hangzik, de az egyre növekvő építőipari árak mellett a kivitelezés során egyre fontosabbá szokott válni a spórolás, mint vezérelv. A kulcsátadáskor a legjobb szándék mellett is hibák sorát vehetik észre a lakásvásárlók - azonban az időprés miatt gyakran csak a legégetőbb problémák kijavítását tudjuk kihajtani a kivitelezőkből. Mit tehetünk utóbb, meddig tart a garanciális javítás határideje?

Jótállás új építésű lakások esetén

Jótállás új építésű lakások esetén

A jótállásról általánosságban

A jótállás annyit tesz, hogy a kivitelező (vagy akit erre jogszabály kötelez) felelős azért, hogy az új építésű ház, vagy lakás a birtokbaadáskor megfelel mindazoknak a követelményeknek, amelyeket a szerződés, vagy a jogszabályok előírnak. Jótállás esetén a kivitelezőt terheli a felelősség, hogy bizonyítsa, a vevő által felfedezett hiba a birtokbaadás után keletkezett és nem az ő tevékenységével kapcsolatos a hiba oka.

Ha a szerződés a jótállás alapján érvényesíthető igényekről külön nem rendelkezik, jótállás címén a Polgári Törvénykönyv szerinti szavatossági jogoknak megfelelő igények érvényesíthetők (BH2015. 62.). Új építésű lakások esetén a jótállást nem csak a Ptk., de kormányrendelet is szabályozza.

A jótállási kötelezettség a kivitelezési szerződés alapján az építési munkát elvégző személyt terheli.

Mit követelhet a vevő a jótállás alapján?

Jótállási igénye alapján a vevő (választása szerint) bizonyos korlátozásokkal elsődlegesen kijavítást vagy kicserélést igényelhet, vagy akár az ellenszolgáltatás, tehát a vételár arányos leszállítását is igényelheti, bizonyos esetekben a javítási munkát mással is elvégeztetheti, illetve szélsőséges esetben akár el is állhat a szerződéstől. 

Ha kijavítás, vagy a kicserélés teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet, akkor mindenképpen szóba jön a vételár megfelelő csökkentése.

Abban az esetben, ha a vállalkozó a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, vagy nem tud annak eleget tenni, esetleg ha a tulajdonosnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor a hibát a vállalkozó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, sőt, akár a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fenti jogok a Polgári Törvénykönyvből következnek, tehát akkor is megilletnek minden vevőt, aki új építésű lakást vásárolt, ha azt az adásvételi szerződés nem tartalmazza.

Jótállási jegy

A jótállási jegy rendkívül fontos, hiszen ezzel az irattal bizonyíthatja a vevő, hogy ki köteles a jótállásra, milyen ingatlannal kapcsolatban és meddig. Lakásonként külön-külön kell a jótállási jegyet kiállítani.

A jótállási jegynek a következőket kell tartalmaznia:

  • Az érintett lakás és annak különböző részei meghatározását.
  • A jogosult jogait, határidőket és feltételeket.
  • A vállalkozó és a javítást végző szervezet adatait.
  • A műszaki átadás-átvétel időpontját.

Jó tudni, hogy ha a vállalkozó nem állítja ki a fentieknek megfelelően a jótállási jegyet, vagy azt nem adja át, ez nem érinti a jogszabályból eredő jótállási jogainkat.

Garancia új építésű ház

Jótállás a kivitelezésért - törvényi kötelezettség

A jótállás határideje, avagy az építőipari szavatossági idő

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett a vevő felhívásának – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállás határidejét vagy az adásvételi, vállalkozási szerződésben találjuk meg. Ha a szerződés csak a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló jogszabályra utal, akkor a jótállás jogszabály alapján kötelező jótállás határideje attól függ, hogy milyen épületrész hibásodott meg.

Birtokbaadástól számított 3 éven belül érvényesíthetjük jótállási igényünket például, ha az ingatlan szigetelésével és külső vakolatával, illetve a lakások burkolataival kapcsolatban merül fel valamiféle probléma. Sokszor okozhat bosszúságot egy hibásan beépített ablak, vagy ajtó is, így kiemelendő, hogy a nyílászáró szerkezetek esetében is 3 éven belül érvényesíthetjük a jótállási igényünket. 5 évig érvényesíthetjük jótállási igényünket a válaszfalak, csapadékvíz és használati víz elleni szigetelés hibájából eredő jótállási igényünket. Lényegesen hosszabb ideig (10 évig) tartó jótállási kötelezettség terheli a kivitelezőt például az alapozási szerkezetek kapcsán. Ilyen alapozás rendszer például a tégla, a terméskő vagy vasbeton alapozási elemek. A teherhordó vázak, födémek, fedélszerkezetek is mind érthető okokból ide tartoznak.

Használja új lakás garancia kalkulátorunkat és tudja meg, hogy mi a konkrét hiba garanciális javítás határideje!

Új lakás jótállási idő kalkulátor

Válassza ki az épületrészt és megmondjuk, mennyi ideig tart a jogszabályi jótállás! (Pl. villámvédelem, klíma, csapadékvíz, redőny, födém, stb.)

Hogyan érvényesíthető a jótállási igény?

A tulajdonos a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a garancia jótállás érvényesítése érdekében hibát a vállalkozóval közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. Ez azért nagyon fontos, mert a közlés késedelméből eredő kárért a tulajdonos felelős.

A vállalkozó a bejelentett jótállási igény alapján tizenöt napon belül köteles a hibát megvizsgálni és a lakástulajdonos igényéről nyilatkozni. 

A javítást, a cserét, a munka újbóli elvégzését úgy kell teljesíteni, hogy a lakás használatát ne akadályozza.

Minden amit tudni kell - újépítésű lakások jótállás

Minden amit tudni kell - újépítésű lakások jótállás

További hasznos tudnivalók

A garanciális javítás határideje 2024-ben sem változott a korábbi évekhez képest. Ezen felül az alábbiakat sem árt tudni:

A kijavított munkarészekre újraindul a jótállás

Hasznos tudni, hogy bár maga a jótállás jogvesztő jellegű határidő, de ha egyszer azt érvényesítettük és a vállalkozó kijavította, amit kértünk, akkor a kijavításra a jótállás újra kezdődik. Nagyon fontos ezért a kijavítás után is átadás-átvételi jegyzőkönyvet készíteni, mert utóbb ezzel bizonyíthatjuk, hogy a jótállás újraindult.

A kivitelező egyáltalán nem vállalt jótállást?

Semmis az a megállapodás, amely a jótállás jogszabályban foglaltaktól a megrendelő hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelet rendelkezései lépnek.

Jótállás vagy garancia?

A garancia jótállás szinonimák a köznyelvben. A garanciális javítás lényegében jótállási javítást jelent. A szabatos jogi kifejezés a jótállás, tehát garancia helyett mi is ezt használjuk.

Mi a különbség a jótállás és a szavatosság között?

Mind a jótállás, mind a szavatosság a kötelezett esetleges hibás teljesítése esetére ad eszközöket a vevő kezébe. Jótállás esetén a vállalkozó akkor mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Szavatosság esetén mindig a vevőnek kell bizonyítania, hogy a vállalkozó szavatosságra köteles, tehát hogy a hiba oka a szerződéskötéskor, vagy birtokbaadáskor fennállt.

Ha a garancia, vagyis a jótállás határideje eltelt, a vevők még mindig érvényesíthetik a szavatossági jogaikat, hiszen míg a jótállási határidő jogvesztő, a szavatossági elévülési jellegű. Ez annyit tesz, hogy ha a vevő nem volt abban a helyzetben, hogy a hibát felismerje, akkor bizonyos esetekben a szavatossági határidő után is érvényesíthetők a szavatossági jogok. Ha a szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított öt év alatt évül el.

Szavatosság a fentiek ellenére főleg használt lakások esetén merül fel, itt írtunk róla bővebben.

Jótállás második tulajdonos esetén

A jótállás nem kizárólag azt a vevőt illeti meg, aki először vásárolta meg az új építésű lakást. A Ptk. alapján a jótállásból eredő jogokat a lakás tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos is érvényesítheti a kötelezettel szemben.

Összefoglalva, az újépítésű lakások vásárlói számára fontos, hogy tájékozottak legyenek a garancia jótállás feltételeiről és ha szükséges, éljenek jogaikkal a jótállási időszakok keretein belül. Ehhez elsődlegesen fontos ismernünk, hogy az adott meghibásodott elemre milyen jótállási időszak irányadó.

A fentiek ismerete segít megelőzni és kezelni az esetleges problémákat, és biztosítja, hogy az új otthonjuk megfeleljen az elvárásaiknak és igényeiknek hosszú távon.

Kifejezetten fontos megőrizni a jótállási jegyeket is, hiszen ezeknek a birtokában a jogérvényesítés sokkal könnyebben lehetséges. Amint bármiféle problémát tapasztalunk azonnal érdemes ezt jelezni a kivitelezőnél, hiszen a fentebb említett határidők jogvesztőek, azaz leteltük után nem lehet érvényesíteni a jótállási igényt.

Jótállási igénye van? Kérje egyedi ajánlatunkat!

Kapcsolatfelvétel

Hívhat minket az alábbi számon vagy töltse ki az űrlapot és visszahívjuk.

Felhívjuk a figyelmét, hogy minden telefonhívást rögzítünk. A Küldés gombra kattintva elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.

Szabó Judit AnnaSJA
Szerző:

Csapatunk

Dr. Szabó Judit Anna

[email protected]

Dr. Szabó Judit Anna egyéni ügyvéd, az e-ingatlanügyvédek.hu vezető tagja. Szakterülete az ingatlanjog, az ingatlanok átruházásával, hasznosításával kapcsolatos adózási kérdések és az ügyvédi compliance.
Szerzői profil

Gyakran
ismételt kérdések

A jótállás azt jelenti, hogy a kivitelező felelős azért, hogy az újépítésű lakás a kulcsátadáskor megfeleljen a szerződésben és a jogszabályokban meghatározott követelményeknek. A jótállás egy olyan kötelezettség, mely bizonyos időn belül javítást vagy cserét, árleszállítást, vagy elállási jogot garantál a vevőnek, ha az ingatlan/termék hibás.