Logóe-ingatlanügyvédek.hu
Dr. Mártvai Kiss Zoltán

Dr. Mártvai-Kiss Zoltán

12 perc olvasás

Mobilház telepítés szabályai: komplex jogi útmutató mobilházak építéséhez

Mobilház, konténerház, tiny house - Magyarországon sem elképzelhetetlen

Mobilház, konténerház, tiny house - Magyarországon sem elképzelhetetlen

Bevallom nem az ügyfelek, hanem a saját érdeklődési köröm vitt rá ennek a blogposztnak a megírására. Régóta gondolkozom rajta, hogy hogyan tudnék kedvező áron egy erdőszéli kis mobilházat építeni, ahol pihenni, dolgozni tudnék. 

Annak aki nem tudná: a mobilházat előre gyártott elemekből állítják össze és egyben, sokszor kerekeken áll a kijelölt helyén. Ha nincsenek kerekei, de készen érkezik, akkor moduláris házról beszélünk. Ha a pedig mobilis lakhelyet pl. tengeri konténer átalakításával valósítják meg, akkor az a konténerház. Ami annyira kicsi, hogy egy erősebb autó vonóhoroggal maga után kötheti és saját, görgő kerekein tud helyet változtatni, az a tiny house.

Ezek az alternatív lakó- és pihenőhelyek általában kisebbek és olcsóbbak, mint a hagyományos családi házak, és gyorsabban is elkészülnek. Természetesen szükség van egy földterületre is a telepítéshez, de a vidéki építési telkek ára is nagyon meggyőző, sőt, már egy ideje az az érzésem, hogy annyi családi építkezésben-felújításban volt részem, hogy magam is tudnék közművesíteni egy előre gyártott mobilházat

Azt természetesen tudtam, hogy a lakhatás céljára szolgáló épületek építéséhez engedély, vagy bejelentés kell, de minek minősül a mobilház, főleg az olyan, amit kerekekre rakhatok és egy másik erdő szélére is telepíthetek? Ha már itt tartunk, lehet-e egyáltalán erdő szélére mobilházat telepíteni?

Már ebből a rövid bevezetőből is látszik, hogy elképzelni a madárcsicsergést könnyű volt, de a jogszabályi környezet felmérése még ügyvédként is kihívást jelentett, ezért úgy gondoltam, hogy másoknak is hasznára válhatnak az itt megosztott információk:

Kell-e mobilház építési engedély 2024-ben?

Kell-e mobilház építési engedély 2024-ben?

A mobilház telepítése épületet eredményez?

Először is azt a kérdést szerettem volna megválaszolni, hogy a mobilház épületnek minősül-e?

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény (Inytv.) még az ingatlant sem határozza meg, nem ám a mobilházat, a konténerházat, vagy a tiny house-t! Éppen ezért a jogi definíció kérdését éppúgy az Inytv. és az építési törvény, vagyis az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) felől kell megközelítenünk, mint a klasszikus családi házak esetén.

Lássuk az Étv. "építmény" és az "épület" definícióját és hasonlítjuk össze a jogszabállyal mindazt, amit tudunk a mobilházakról:

Építmény (olyan műszaki alkotás, ami)Mobilházra igaz-e?
Építési tevékenységgel létrehozott/késztermékként az építési helyszínre szállítottIGEN
A talaj feletti légtér beépítésével jön létreIGEN
Helyhez kötött?
Épület (olyan építmény, ami)Mobilházra igaz-e?
Emberi tartózkodásra alkalmasIGEN
Szerkezeteivel teret zár körül (4 fala van)IGEN

A fentiek alapján arra jutottam, hogy ha a mobilház telepítése jogilag helyhez kötött műtárgyat eredményez, akkor épületként kell kezelni.

Ingyenes jogi tanácsadás

Bízza meg az Illés és Szabó Ügyvédi Társulást az adásvételi szerződés elkészítésével (legyen szó egyszerű belterületi ingatlanról/zártkertől) és tegye fel minden, mobilházzal kapcsolatos kérdését ingyen!

Helyhez kötött épület-e a könnyűszerkezetes mobil ház?

Igen, a konténerházat, a mobilházat, a moduláris házat, a konténerházat, de még a tiny house-t is épületnek kell tekinteni, ha bármilyen módon (pontalapozással, vagy akár közművekkel) csatlakozik a földhöz, akkor is, ha egyébként mozgatható. 

A kérdésre 2024-ben azért adhatok már ilyen magabiztos választ, mert az építmény és a mobilitás kérdéskörét a Kúria "Az Építésügyi hatósági eljárások gyakorlata" tárgykörében felállított munkacsoportja 2021-ben alaposan körüljárta.

Releváns kúriai döntések

A lenti döntések engem meggyőztek arról, hogy a helyhez kötöttség minden mobilház típus kapcsán megállapítható. Ezek a döntések bátran hivatkozhatók birtokvédelmi, építéshatósági, vagy bírósági eljárásokban is:

Kúria Kfv.III.37.192/2014/6. sz. döntése: A döntés szerint a mobilház talajhoz kötöttsége igazolható, tekintet nélkül arra, hogy nem betonalapokon, hanem pontalapokon áll. A pontalap ugyanis alapozásnak számít. Ebből következően a mobilház építménynek, ezen belül épületnek minősül.

Kúria Kfv.III.37.322/2013/5. sz. precedensképes döntése: A döntés szerint a mobilháznak, az egyébként görgethető (de azon nem vontatható!) kerekei csak a telken belüli elhelyezését könnyítik meg, de mivel a mobilház az ingatlannal (telekkel) az állandóra bekötött közművek és kitámasztások folytán tartósan egybe van építve - épületnek számít.

Inspirációim konténerház témában

Mindegy, hogy mobilház, vagy konténerház - mindenképpen épületnek minősül!

Hogyan kell mobilházat építeni?

Azt tehát biztosnak mutatkozik, hogy a mobilház épület, csak nem kimondottan hagyományos módon épül. Ebből egyenesen következik, hogy minden építési szabály ugyanúgy érvényesül a mobilházak telepítése kapcsán, mint egy családi házra: vagyis be kell tartani az összes jogszabályt, szabványt, szokványt, a releváns szakmák szabályait és kiemelten a helyi építési szabályzatot is.

Ha van építési szabályzat a településen, akkor ház építés esetén könnyű dolgunk van: olvassuk el és nézzük meg, hogy melyik övezetbe mit tehetünk. Ha egy adott területre vonatkozóan nincs hatályban helyi építési szabályzat, vagy az nem szabályoz teljeskörűen, építési munkát és egyéb építési tevékenységet végezni, csak az Étv-ben, valamint az építésügyi követelményekre vonatkozó egyéb jogszabályokban (pl. OTÉK) foglaltak megtartásával és csak akkor lehet, ha az épület illeszkedik a meglevő környezethez.

Az építési hatósággal azért is érdemes egyeztetni, mert több településen (pl. Érd, Balatonakarattya) mobilház nem, vagy csak bizonyos övezetekben helyezhető el. Hogy ezek a települések hogyan különböztetik meg, hogy amit építünk az a moduláris házak, vagy egyszerűen a könnyűszerkezetes házak közé tartozik-e, az még előttem sem világos.

Mit jelent a mobilház, konténerház az egyes településeken?

Olvassa el az ezzel foglalkozó cikkünket!

Hová lehet mobilházat tenni?

Röviden: mobilházat oda lehet tenni, ahová bármilyen emberi tartózkodás céljára szolgáló építményt - azaz ahová a helyi építési szabályzat engedi. 

Fontos tudni, hogy több önkormányzat helyi építési szabályzata tiltja, vagy korlátozza a mobilházak telepítését, de ahol nincs is ilyen szabályozás, ott is figyelemmel kell lenni az építési és településképi szabályokra.

A legfőbb beépíthetőségi szabály egyébként az OTÉK által rögzített %-os szabályzat, de a helyi építési szabályok az Étv. felhatalmazása alapján szigorúbban is dönthetnek a területek besorolásáról. Az OTÉK szerinti (tehát a lehető legkedvezőbb) belterületi alapszabályok a következők:

BesorolásMegengedett legnagyobb beépítettség
Kisvárosias lakóterület60%
Kertvárosias lakóterület35%
Falusias lakóterület30%
Üdülőházas terület30%
Hétvégi házas terület20%

Mivel a mobilház vagy lakóépület, vagy üdülőépület, nyaraló funkciót lát el, ezért a helyi építési szabályzatokban lakóterületként, vagy üdülőterületként definiált területen helyezhetőek el.

Én a jobb infrastruktúra és a könnyebb autós megközelítés miatt mindig is belterületben gondolkoztam. A cikk írása közben kiderült, hogy egy kedves ismerősöm Zebegényben örökölt egy zártkertet, amit a szomszéd pontosan azért akar megvenni, hogy mobilházat telepítsen. Mi a helyzet a zártkerttel?

Mobilházat csak a beépíthetőségi szabályokat betartva telepíthetünk

Mobilházat csak a beépíthetőségi szabályokat betartva telepíthetünk

Zártkert beépíthetősége - családi otthon a városon kívül

A zártkertek (legalábbis amelyek nem kerültek művelés alól kivonásra) hiába tipikus hétvégi telkek, jogilag úgy viselkednek, mintha mezőgazdasági művelés alatt állnának - éppen ezért speciális szabályok érvényesülnek a zártkert beépítése kapcsán.

Először is a tulajdoni lap alapján meg kell állapítanunk, hogy milyen zártkerttel is állunk szemben, az elmúlt években ugyanis lehetőség volt zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelmet előterjeszteni a földhivataloknál. Ha ilyen zártkertet találtunk, akkor szerencsénk van, mert az OTÉK 29. § (8) bek. alapján mezőgazdasági övezetben lévő, zártkerti művelés alól kivett telken építmény legfeljebb 10%-os beépítettséggel helyezhető el.

Ha azonban klasszikus, termőföldnek minősülő zártkertünk van (amit pl. ki is kell függeszteni vásárlás előtt), akkor az OTÉK 29. § (4) bek. alapján épület "kert" művelési ág esetén csak 3000 m2 telekterület felett helyezhető el úgy, hogy az a megengedett 10%-os beépítettség felét nem haladhatja meg. Azaz ha más építmény nem merül fel, akkor 5%-os a maximális beépíthetőség. Ezért kell tehát a szomszédnak az ismerősöm telke, hiszen az csak telekegyesítést követően lesz alkalmas a szabályos beépítésre.

A rekreációs erdőterületen egyébként ugyancsak 5%, míg az egyéb erdőben az OTÉK alapján 0,5% a maximális beépíthetőség. Nem szabad elfeledkezni viszont arról sem, hogy a helyi építési szabályzatok ennél szigorúbban is lehetnek!

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a zártkerti ingatlanok megvásárlása csak a Földforgalmi törvény által előírt, bonyolult eljárásrend szerint, az elővásárlási jogok tiszteletben tartásával lehetséges. Ha ezt meg szeretnénk úszni, akkor a terület más célú hasznosítását kell kérvényezni, ami viszont jóval bonyolultabb és drágább is, mint a kifüggesztéses, zöld papíros földforgalmi eljárás.

A mobilház építési engedélyezési, vagy bejelentésköteles eljárás alá tartozik-e?

Ha találtunk (örököltünk) egy megfelelő telket, akkor a következő logikus lépés annak felmérése, hogy szükségünk lesz-e építési engedélyre, vagy bejelentésre? Az Étv. 33/A. §-a és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Eljr.) 17. § (1) alapján állapítható meg, hogy melyek az egyszerű bejelentéshez, az engedélyhez és melyek az egyikhez sem kötött építési tevékenységek.

Röviden, ha a jogszabály bizonyos tevékenységfajták esetén explicite engedi, hogy egyszerű bejelentéssel, vagy mindenfajta bejelentés és engedély nélkül építsünk. Ha valami nem került a fenti jogszabályokban felsorolásra, akkor pedig építési engedélyezési eljárást kell lefolytatni.

Városi kiskert

Ha a városi idill nem opció, jó ötlet lehet egy zártkerti tiny house?

Mikor kötött egyszerű bejelentéshez a konténerház építése?

Egyszerű bejelentés csak lakóépület esetén képzelhető el, a jól ismert szabály szerint 300 m2 alatt. Kevésbé köztudott, de 300 m2 felett is lehet egyszerű bejelentés alapján építeni - ha természetes személy építtető saját lakhatás biztosítása céljából épít és az így megépült új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz.

Mobilházak esetén természetesen nem igazán merül fel, hogy valaki 300 m2 felett szeretne építeni, így egyetlen aspektus fontos csak: lakás-e a mobilházunk, vagy pl. egy fűtetlen, szigeteletlen nyaraló?

Az OTÉK szerint:

Üdülő rendeltetés: időszakosan a pihenést szolgáló használati cél.

Lakóépület: jellemzően lakást és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségeket magába foglaló épület. 

Azért is fontos jó előre tisztázni, hogy hol találunk megfelelő építési telket, mert az OTÉK alapján a települések üdülőházas üdülőterületein belül önálló lakóépület nem helyezhető el. Hétvégi házas üdülőterületekre ilyen korlátozás nem vonatkozik.

Mi az ami, sem építési engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött?

Sem engedély, sem bejelentés nem szükséges (a teljesség igénye nélkül):

 1. Építmény átalakítása, felújítása, hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, kémény létesítése;
 2. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése;
 3. A magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése;
 4. Támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, ha mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 m magasságot;
 5. Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése;
 6. Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése; 
 7. Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, kerékpártartó építményen vagy építményben való elhelyezése;
 8. Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és -tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése;
 9. Telken belüli közmű becsatlakozási és -pótló műtárgy építése.

Érdekesség, hogy nem kell továbbá sem engedély, sem bejelentés a lakó rendeltetést bemutató épület építése esetén, ha az nemzetközi innovációs házépítő verseny keretében vagy kutatási, kiállítási célból valósul meg.

Fontos tudni azonban, hogy az építési engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységet is csak a szabályozási terv, helyi építési szabályzat és az általános érvényű, kötelező építésügyi előírások betartásával lehet végezni (Kúria Kfv.37633/2011/4). Az Étv. 48. § (5) bekezdésében foglalt szakszerűtlenség fennállását az építésügyi hatóságnak ilyen esetben is vizsgálnia kell és ha szakszerűtlenséget állapít meg, intézkedési kötelezettsége áll fenn!

Mindenki vágyik a természet közelségére - az építési szabályok betartása azonban elengedhetetlen

Mindenki vágyik a természet közelségére - az építési szabályok betartása azonban elengedhetetlen

Mobilház építési engedély nélkül - érdemes-e?

Bevallom ezen a ponton rájöttem, hogy szabályosan építeni nem feltétlenül könnyű - na de mit kockáztat, aki mobilházat engedély nélkül épít? Szabálytalan az Étv. alapján a jogszerűtlenül, jogosulatlanul vagy szakszerűtlenül megkezdett és végzett építési tevékenység.

Jogszerűtlen az építési tevékenység, ha az engedélyhez vagy tudomásulvételhez kötött építési vagy bontási tevékenységet engedély vagy tudomásulvétel nélkül, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet bejelentés nélkül végzik.

Építésügyi bírság

Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján az építésügyi hatóság a jogszerűtlen építési tevékenység esetében építésügyi bírsággal (a továbbiakban: bírság) sújtja az építtetőt vagy az ingatlan tulajdonosát. 

A bírság = alapbírság + számított építményérték (4) bekezdés és a 2. melléklet figyelembevételével meghatározott értékének az összege. Az alapbírság mértéke 2024-ben építési engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően végzett építési tevékenység esetén: 260.000 Ft, egyszerű bejelentés nélküli esetben 130.000 Ft. A számított építményérték az elkészült, kivitelezés alatt álló, vagy elbontott építményhez, megmozgatott földmennyiséghez hozzárendelt, az 1. melléklet szerinti egységára (17.000 Ft/m3) ÉS az építmény , – építésügyi hatósági engedély, építészeti-műszaki tervdokumentáció vagy felmérés alapján számított – nettó alapterületének szorzata (Lakó, üdülő rendeltetés esetén 180.000 Ft/m2).

A számított építményérték a készültségi foktól is függ, annak a 100%-a akkor számít, ha az építkezés a burkolásig is eljutott.

Természetesen nem a számított építményérték a bírság, hanem annak a lenti %-a:

Építési tevékenység%
engedély nélküli építés50%
engedélytől eltérő építés esetén40%
engedély nélkül végzett bontás30%
egyszerű bejelentés nélkül végzett építés30%
egyszerű bejelentés esetén 300 négyzetméter + építése nem saját lakhatás / nem természetes személy építtető részére100%

Fennmaradási engedély

Ha az építményt, építményrészt jogszerűtlenül vagy szakszerűtlenül valósították meg az építésügyi hatóság kötelezésként elrendeli a következőket is:

 • a szabályossá tétel érdekében szükséges munkálatok elvégzését - ekkor fennmaradási engedély kiadására is lehetőség van vagy
 • ha az építmény fennmaradása nem engedélyezhető – a lebontását.

Ha az építésügyi hatóság a fennmaradási engedélyt megadja, az építésügyi bírság kiszabásáról is gondoskodik.

Tiny house régen és most

Mobilházat csak engedéllyel, egyébként építésügyi bírságot kockáztatunk

Használt mobilház eladó - vihetem?

Egyszerűbben fogalmazva: Amikor egy mobilházról beszélünk, ami mozgatható, de mégis épületként funkcionál, felmerül a kérdés, hogy egy már telepített mobilházat csak úgy leszerelhetek és elvihetek-e? Feltéve persze, hogy a tulajdonosa ebbe beleegyezett, azaz eladta nekem.

Mivel szerintem egyértelműen következik a fent ismertetett kúriai döntésekből, hogy mindenfajta mobilház épületnek számít, a a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 5:18. § (1) pontja is érvényesül. Eszerint az épület tulajdonjoga – ha az épület és a föld tulajdonosa eltérően nem állapodnak meg – a földtulajdonost illeti meg - tehát tőle is vehetem meg a mobilházat.

A Ptk. alapján a mobilház, illetve a telek tulajdonjoga elválhat egymástól - de az ilyen megállapodás harmadik személlyel szemben akkor csak hatályos, ha azt az ingatlan-nyilvántartásba is feljegyezték - azaz annak látszania kell a tulajdoni lapon.

Ha a föld és a rajta álló épület tulajdonjoga elválik, a földtulajdonost az épületre, az épület tulajdonosát a földre elővásárlási jog illeti meg. 

Mielőtt az ember vételi szándéknyilatkozatot tesz egy ilyen házra, a fenti kérdéseket mindenképpen célszerű tisztázni. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy mobilházak esetén is szükséges lehet az energetikai tanúsítvány elkészítése.

A mobilház magánszemély általi eladásának SZJA vonzatairól ebben a cikkben olvashat bővebben.

Adózás és a mobilházak

Amennyiben a mobilházunkhoz előbb egy telekre is szükség van, akkor ennek megvásárlása illetékköteles, illetve a tulajdonjog bejegyzésnek van egy 6600,- Ft-os földhivatali díja is, na meg nem szabad megfeledkezni az ügyvédi költségekről sem. Itt azonban nem ért véget a költségek sora, hiszen a "családi ház" esetén gondolnunk kell a helyi adókra is.

Sok településen a nyaralótulajdonos magánszemélyek kommunális adó fizetésére kötelezettek - akkor is, ha nem hasznosítják kibérelhető nyaralóként a rekreációs célú ingatlanjukat. Érdemes tudni, hogy a Magyar Államkincstár az ország különböző településein bevezetett helyi adók szabályairól jól átlátható nyilvántartást, az ún. "Helyi adó keresőt" üzemeltet. Mielőtt kiválasztanánk, hogy hova telepítjük a mobil második otthonunkat, érdemes elmélyülni az adókérdésben is.

Mobilházak és a közműbekötés - tud fejfájást okozni

Mobilházak és a közműbekötés - tud fejfájást okozni

Összegzés

A mobilház építésével kapcsolatos jogi útmutatóm végére érve remélem, hogy minden olvasóm számára hasznos és érthető információkat nyújtottam. Legyen szó akár egy erdőszéli pihenőhely kialakításáról vagy egy tiny house építéséről, fontos tisztában lenni a jogszabályi környezettel és az építési engedélyeztetési folyamatokkal. 

Kiemelten fontos a helyi építési szabályok betartása, az építési engedélyek megszerzése, valamint a megfelelő telek kiválasztása. A jogszabályi környezet megértése és betartása elengedhetetlen ahhoz, hogy mobilházunk ne csak álmaink otthona, hanem a jogi szabályozásnak is megfelelő létesítmény legyen. 

Ha bármilyen jogi kérdés merülne fel Önben a mobilházak, konténer házak, tiny house-ok telepítése kapcsán, tekintse át díjszabásunkat és keressen bátran a lenti elérhetőségek bármelyikén!

Kapcsolatfelvétel

Hívhat minket az alábbi számon vagy töltse ki az űrlapot és visszahívjuk.

Felhívjuk a figyelmét, hogy minden telefonhívást rögzítünk. A Küldés gombra kattintva elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.

Kategóriák:

Hasznos tudnivalók ingatlanvásárlás előtt
Zártkertek
Mártvai-Kiss ZoltánMZ
Szerző:

Csapatunk

Dr. Mártvai-Kiss Zoltán

[email protected]

Dr. Mártvai-Kiss Zoltán ügyvéd, az e-ingatlanügyvédek.hu budapesti tagja. Szakterülete az ingatlanjog, ezen belül is a termőfölddel kapcsolatos kérdések.
Szerzői profil

Gyakran
ismételt kérdések

A sátor nem építmény, hiszen nem helyhez kötött műszaki alkotás.