Logóe-ingatlanügyvédek.hu
Dr. Mártvai Kiss Zoltán

Dr. Mártvai-Kiss Zoltán

7 perc olvasás

Mobilház vagy konténerház? A mobilház fogalma Magyarországon

Mobilház üdülőterületen

Mobilház üdülőterületen

Ügyvédként nem gyakran találkozom azzal, hogy egy-egy szakmai tartalom olyan hullámokat vet, mint a mobilházak építési engedélyezési kérdéseiről szóló - valljuk be - meglehetősen hosszú írásom. Bevallom, jól esett, hogy ennyien elolvasták!

Bár sokakat érdekel, hogy milyen szabályozási környezet vonatkozik általában a mobilházakra, az engem megkereső ügyfeleket leginkább az érdekli, hogy azon a településen, ahol telkük van (vagy telket, zártkertet szeretnének vásárolni) milyen helyi építési szabályokkal kell szembenézni. A jelen blogposzt azzal foglalkozik, hogy az egyes települések miként értelmezik: mi számít mobilháznak? Hova lehet ilyet telepíteni és hova nem?

Az eladó, használt mobilházak adóvonzatairól szóló írásom után itt a folytatás!

Megismerhető-e a mobilház definíciója a magyar jogszabályokban?

A hatályos törvények, kormányrendeletek nem definiálják a mobilházat, de a helyi építési szabályzatokban már találkozhatunk körülírásokkal. Van ahol ahol a közműbekötés a döntő, van ahol a moduláris, áthelyezhető, illetve az ideiglenes jelleg számít. Több helyen megjelenik, hogy a mobilház az, amit késztermékként a helyszínre szállítanak.

Általánosságban elmondható, hogy az a legbiztosabb, ha a telepítés előtt felkeressük a helyi főépítészt (akár telefonon, akár emailben), hiszen ő az, aki fejből válaszolni tud esetleges kérdéseinkre, aggályainkra.

Definíciók településenként

Óbuda önkormányzata pl. a HÉSZ-ben definiálja a konténerházat és a mobilházat is:

  • mobilház: áthelyezhető, késztermékként a helyszínre szállított vagy a helyszínen összeszerelt, építménynek számító, nyílással (nyílásokkal), hőszigeteléssel ellátott és legalább részleges közműbekötéssel rendelkező moduláris építmény gyűjtőfogalma.
  • konténerház: fém dobozszerkezetű mobilház típus, jellemzően szállítmányozási célú konténerből átalakított, vagy egyéb használati célú, moduláris egységként kifejlesztett, építménynek számító konténer, vagy ilyen moduláris szerkezeti egységekből helyszínen összeszerelt – jellemzően daruzással telepíthető – épület, ami rendelkezhet nyílással, hőszigeteléssel, burkolattal, közműbekötéssel.

Budapest V. kerületében szintén definiálásra kerültek a fenti fogalmak:

  • konténer, konténerház, mobilház az áthelyezhető, késztermékként a helyszínre szállított vagy a helyszínen összeszerelt, építménynek számító nyílással (nyílásokkal) ellátott moduláris építmény gyűjtőfogalma.

Budapest XV. kerülete a következőképpen azonosítja a mobilházat:

  • mobil építmény: konténer, konténerház fedett, áthelyezhető, késztermékként a helyszínre szállított, vagy a helyszínen összeszerelt, nyílással (nyílásokkal) ellátott moduláris építmény gyűjtőfogalma.

A budapesti XVIII. kerület nem a mobilházat, hanem a könnyűszerkezetes építményt definiálja ekként:

  • Könnyűszerkezetes építmény: a helyszínen összeszerelt, vázas rendszerű vagy késztermékként a helyszínre szállított építmény, így különösen készház, mobilház.

Ingatlan adásvétel ügyvédi díja

Ingyenes mobilház tanácsadással!

Állítsa be az ingatlan vételárát a csúszkával

Ár: 60 000 000 Ft

e-ingatlanügyvédek.hu

0 Ft

Rejtett költségek nélkül, áfával

Tovább az ajánlathoz

Pécsen a HÉSZ így definiál

  • Mobil építmény: olyan egyben helyszínre szállított, vagy előregyártott, helyszínen összeszerelt építmény, mely kizárólag valamely tevékenységet (többek között: építkezés) vagy eseményt (rendezvényt) szolgál ki, és a tevékenység, esemény befejezése után elbontásra, elszállításra kerül.

Pomáz és Szentendre is definiálja a mobilházat 

  • Mobilház: a jármű kategóriába nem sorolható, közúton való közlekedésre nem alkalmas, de kialakításánál, súlyánál fogva elmozdítható, szállítható olyan meghatározott rendeltetés céljára telepített építmény, mely annak rendeltetésszerű használata során egy helyben áll, így helyhez kötött közműcsatlakozásokkal rendelkezik, rendeltetését helyhez kötötten tölti be.
a mobilház építési elvárások településenként változnak

A mobilház építési elvárások településenként változnak

Mobilház Budapesten?

A fővárosban nem minden kerület építési szabályzata foglalkozik a mobil jellegű építményekkel, a tiny house kifejezés pedig - nem meglepő módon - egyetlen szabályzatban sem jelenik meg, de nézzük át részletesen, hogy mi az, ami tudunk:

II. kerület

Budapest Főváros II. Kerületének Építési Szabályzata több övezetben is tiltja a mobilépítmény, konténer, konténerház, mobilház, fedett, áthelyezhető, késztermékként a helyszínre szállított, vagy a helyszínen összeszerelt, nyílással (nyílásokkal) ellátott moduláris építmény kihelyezését, illetve az erdőterületeken az építményszerű használat céljára szolgáló önjáró, vagy vontatott lakókocsi telepítését is.

Tudomásunk szerint a II. kerületi szabályokat úgy kell értelmezni, hogy a mobilház (pl. konténer)  olyan szerkezet, műtárgy, gyártmány, amely daruval lehelyezetten, jellemzően alapozás nélkül készül, nincs rögzítve a terephez!

III. kerület

A Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Építési Szabályzata azon ritka építési szabályzatok egyike, amelyik definiálja a mobilházat és a konténerházat is, lásd: fent. Óbudán többek között az erdőterületeken nem helyezhető el mobilház.

V. kerület

A kerületi építési szabályzat értelmében nem helyezhető el közterületről látható magánterületen építményszerű használat céljára szolgáló önjáró vagy vontatott lakókocsi, könnyűszerkezetes, vagy konténeres, kioszknak nem számító pavilon vagy fülke, konténer, konténerház, mobilház, mobil árusítóhely az időszakos rendezvények, vásárok, piac céljára kijelölt területek és időszakok, továbbá az építési tevékenység időszaka kivételével.

XV. kerület

A KÉSZ alapján mobil építmény a kerület közigazgatási területén - kevés kivétellel - csak határozott időre helyezhető el.

XVI. kerület

A KÉSZ értelmében a XVI. kerületben főszabály szerint konténer, mobilház, időszakos vagy állandó épület építményként történő elhelyezése és használata a kerület területén - kevés kivétellel - nem megengedett. A mobilházat a KÉSZ nem definiálja. 

XVIII. kerület

Pestszentlőrinc-Pestszentimre területén a KÉSZ alapján lakóövezetekben a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben előírt követelmények betartása mellett könnyűszerkezetes építmény elhelyezhető. Lakókocsi, konténer, sátor, egyéb „mobil” szerkezetű építmény épület jelleggel – az építkezés időszakában használt felvonulási építmény kivételével – nem helyezhető el.

XXII. kerület

Budafok-Tétényben több építési szabályzat is érvényes (területenként persze csak egy). Bizonyos területeken konténert és mobilházat állandó jelleggel kihelyezni tilos

Információink szerint a gyakorlatban azt az építményt tekinti a kerület mobilháznak, ami fa vagy fém vázszerkezettel rendelkezik és önhordó utánfutó alvázszerkezetre kerül felépítésre.

mobilház elhelyezése nem minden építési övezetben engedélyezett

Mobilház elhelyezése nem minden építési övezetben engedélyezett

Az I., IV., VI., VII, VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XVII., XIX., XX., XXI. és XXIII. kerületek

Az önkormányzati rendelettárban elérhető építési szabályzatok nem említik a mobilházat, konténerházat.

Moduláris házak a budapesti agglomerációban

Az érdi HÉSZ szerint mobilház állandó jelleggel csak gazdasági területen helyezhető el. Egyéb területeken mobilház kizárólag felvonulási építményként csak ideiglenes jelleggel, legfeljebb két év időtartamra helyezhető el. Az érdi építési tilalomról az alábbi cikkben írunk részletesebben.

Solymár szabályzata mobilházakról nem rendelkezik, de lakókocsi, lakó- és egyéb konténer a település egész területén nem helyezhető el.

Pomázon és Szentendrén lakókocsi, üdülősátor, mobilház, konténer, és ezekből kialakított épület és építmény állandó jelleggel csak azokban az övezetekben helyezhető el, melyekben a HÉSZ azt kifejezetten lehetővé teszi.

Budaörs, Gödöllő, Veresegyház egyáltalán nem szabályozza a mobilházat.

Mobilházak vidéken

A pécsi HÉSZ eleve időszakos építménynek tekinti a mobilházat, amely a tevékenység, esemény befejezése után elbontásra, elszállításra kerül. Az ilyenek csak határozott időre helyezhetőek ki - na de mi a helyzet azokkal a mobilházakkal, amelyek állandó, lakhatási célt szolgálnak? Ilyenekről nem szól a HÉSZ. 

Debrecen, Székesfehérvár, Miskolc, Eger, Kaposvár és Szeged, helyi építési szabályzata nem rendelkezik a mobilházakról.

mobilház építési elvárások - ahány virág a réten

Mobilház építési elvárások - ahány virág a réten

Konténerházak a Balaton partján?

A Balatonra is hatályos, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény az egyetlen, ami törvényi szinten megemlékezik a mobilházakról. Eszerint kertes mezőgazdasági terület övezetén mobil lakóház, egyéb mobilház, lakókocsi, lakókonténer nem építhető. 

Következésképpen a Balatonra vonatkozó szabályokat is a helyi építési szabályzatokban kell keresni.

Északi part

Balatonakarattya nem engedélyezi területén lakókocsi, lakókonténer vagy mobilház elhelyezését - információink szerint a helyhez nem kötött létesítményt tekintik mobilháznak. Ugyanígy Balatonkenese sem engedélyezi a mobilház telepítését a területén a kertgazdasági területeken.

Ezzel szemben Balatonfűzfő építési szabályzata ugyanakkor hallgat a mobilházakról. Alsóörsön sem találtunk korlátozást.

A balatonfüredi HÉSZ úgy fogalmaz, hogy különleges terület – kemping építési övezeteiben mobilházak elhelyezhetők, egyébként jórészt tilos.

Aszófőn 180 napot meghaladóan csak a Gksz2 építési övezet telkein helyezhető el mobilház, amit a HÉSZ definiál is: késztermékként egyben, vagy elemeiben az építési helyszínre szállított épületként.

Szigligeten a mobilház olyan épület, amely szerkezeti kialakításánál, súlyánál fogva szerkezeti károsodás nélkül elmozdítható, szállítható, (például konténer), de rendeltetésszerű használata során helyhez kötött. A település közigazgatási területén ilyen főszabály szerint nem helyezhető el.

Déli part

A déli parti települések szabályozása is hasonlóan változatos, településről településre változik. 

Keszthelyen az ún. mobil építmény olyan egyben helyszínre szállított, vagy előregyártott, helyszínen összeszerelt építmény, mely kizárólag valamely tevékenységet (többek között: építkezés) vagy eseményt (rendezvényt) szolgál ki, és a tevékenység, esemény befejezése után elbontásra, elszállításra kerül.

Fonyódon, Siófokon, de Balatonlellén sem érvényesül semmiféle korlátozás a mobilházakra vonatkozóan, hiszen azokat nem említik a HÉSZ-ek.

Összegzés

Egyre több település képviselőtestülete tűzi napirendre a mobilházak kérdését - jellemzően tiltásokat megfogalmazva. Ahogy látom a településképileg védett városkák különösen ellenállnak a mobilházak telepítésével kapcsolatos növekvő igényeknek.

Fontos tudni, hogy van, amikor nem is a helyi építési szabályzat, hanem a településképi elvárások szabnak gátat az építkezőknek. 

Amennyiben lakás célú mobilház telepítését fontolgatja, mindenképpen javasolt felvenni a a kapcsolatot a helyi hatóságokkal - legalább e-mailben a főépítésznek, jegyzőnek címzett levélben!


Amennyiben szeretné, hogy egy konkrét település kapcsán adjunk jogi tanácsot, vagy képviseljük az önkormányzat/építéshatóság előtt, vegye fel velünk a kapcsolatot és kérje ajánlatunkat!

Kapcsolatfelvétel

Hívhat minket az alábbi számon vagy töltse ki az űrlapot és visszahívjuk.

Felhívjuk a figyelmét, hogy minden telefonhívást rögzítünk. A Küldés gombra kattintva elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.

Kategóriák:

Zártkertek
Mártvai-Kiss ZoltánMZ
Szerző:

Csapatunk

Dr. Mártvai-Kiss Zoltán

[email protected]

Dr. Mártvai-Kiss Zoltán ügyvéd, az e-ingatlanügyvédek.hu budapesti tagja. Szakterülete az ingatlanjog, ezen belül is a termőfölddel kapcsolatos kérdések.
Szerzői profil

Gyakran
ismételt kérdések

Van olyan HÉSZ, ami kifejezetten kimondja, hogy a mobilház jármű kategóriába nem sorolható, közúton való közlekedésre nem alkalmas építmény.