Logóe-ingatlanügyvédek.hu
Dr. Mártvai Kiss Zoltán

Dr. Mártvai-Kiss Zoltán

5 perc olvasás

Eladó mobilház magánszemélytől - adózási kérdések

Téliesített mobilház sürgősen eladó - na de hogy adózzak utána

Téliesített mobilház sürgősen eladó - na de hogy adózzak utána

Arról a legtöbb magánszemély eladó tudomással bír, hogy az ingatlanok értékesítése esetén személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség keletkezik, ingó esetén azonban a magánszemélyek hajlamosak megfeledkezni a 15%-os SZJA fizetési kötelezettségről

Nemrég az ügyvédi praxisomban felmerült a következő kérdés: mi a helyzet az emberi tartózkodásra alkalmas, sokszor közműcsatlakozással rendelkező eladó használt mobilházakkal

Aki használt mobilházat, konténerházat, netán tiny house-t ad el a telkéről az ingót, vagy ingatlant értékesít?

Az eladó használt mobilház az alapul fekvő föld alkotórésze-e?

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) értelmező rendelkezései alapján ingatlan a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog, kivéve a földingatlan tulajdonosváltozása nélkül értékesített lábon álló (betakarítatlan) termést, terményt (pl. lábon álló fa) - akkor is, ha eladó mobilház eladásán gondolkozunk. Ezzel szemben ingó vagyontárgy az ingatlannak nem minősülő dolog, kivéve a fizetőeszközt, az értékpapírt és a föld tulajdonosváltozása nélkül értékesített lábon álló (betakarítatlan) termést, terményt (pl. lábon álló fa). 

A központi kérdés tehát az, hogy a mobilház alkotórésze-e a földnek?

A Ptk. alapján alkotórész az, ami a úgy van tartósan egyesítve az alapul fekvő föld ingatlannal, hogy az elválasztással elpusztulna, illetve az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne. Az építésügyi hatósági gyakorlatban a legalább pontalapozással, illetve közművekkel a földingatlanhoz csatlakozó mobilház épületnek számít, ilyen módon a földdel alkotórészi kapcsolatban áll. Ezek a tulajdonságok tapasztalataim szerint szemrevételezés, vagy pl. az ingatlan hirdetés alapján könnyen megállapíthatóak.

A fentieket megerősíti NAV “Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek” c. tájékoztató füzete is. Eszerint a földdel alkotórészi kapcsolatban álló dolog az, ami nem mozdítható el a földtől anélkül, hogy az állaga ne sérülne, így ingatlan például nemcsak a családi ház, hanem egy beton alapra épült, tartósan összeszerelt eladó faház is. Azonban nem tekinthető ingatlannak (azaz ingó) a szétszerelhető faház, vagy az öltözőkabin.

A fentiekből álláspontom szerint az következik, hogy az olyan mobilház, amit tartós emberi tartózkodásra szántak, betonalapra terveztek és közműcsatlakozással láttak el, annak a használhatósága jelentősen csökken a szétszereléssel és elszállítással. Következésképpen az értékesítése során felmerülő adókötelezettség megítélésére az ingatlannal kapcsolatos szabályokat kellene alkalmazni. Ezen feltételek hiányában ingó értékesítéssel állunk szemben.

Jó hír, hogy ha megállapítható, hogy a mobilházunk lakás célú ingatlan, akkor ha eladjuk, majd egy másik lakást vásárolunk, akkor alkalmazható a cserepótló vétel illetékkedvezmény is!

Használt családi faház eladó - de mi szerepeljen jövőre az adóbevallásban?

Használt családi faház eladó - de mi szerepeljen jövőre az adóbevallásban?

Mi a jövedelemszerzés időpontja?

Főszabály szerint az ingatlan (ingatlanrész) megszerzése időpontjának azt a napot kell tekinteni, amikor az erről szóló érvényes szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották. Egy önmagában megvásárolt (helyszínre szállított) mobilház esetén a tulajdoni lapon tulajdonosváltozásra értelemszerűen nem került sor, illetve a vizsgált esetben sincs szó telekértékesítésről, tehát Szja tv. 60. § kisegítő szabályai jöhetnek szóba

  • Ha a mobilház szabályosan épült (rendelkezik használatbavételi (fennmaradási) engedéllyel/használatbavétel tudomásulvételéről szóló határozattal/illetve az egyszerű bejelentés alapján épített épület esetében a felépítés megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvánnyal) - a szerzés időpontja ezek véglegessé válásának, illetve kiállításának az időpontja
  • Ha a fentiekkel a mobilház nem rendelkezik - a hitelt érdemlően bizonyított tényleges használatbavétel évét vagy, ha a tényleges használatbavétel éve hitelt érdemlően nem állapítható meg, illetve nem történt meg, az átruházás évét kell a megszerzés évének tekinteni.

Az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelmet azon a napon kell megszerzettnek tekinteni, amikor az erről szóló szerződés kelt. Szerződés hiányában a jövedelem megszerzésének időpontjára az általános szabályokat kell alkalmazni.

Mi számít jövedelemnek használt mobilházak esetén?

Mivel a személyi jövedelemadót nem az vételár, hanem a jövedelem után kell megfizetni, érdemes megismerkedni az szja számítás alapszabályaival:

Ingatlan és Ingó esetén is a vagyontárgy átruházásából származó bevételnek minősül minden, amit a magánszemély az átruházásra tekintettel megszerez. Ilyennek minősül különösen az eladási ár.

Az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelmet úgy kell megállapítani, hogy a bevételből le kell vonni az átruházó magánszemélyt terhelő következő igazolt költségeket:

  1. a megszerzésre fordított összeget, és az ezzel összefüggő más kiadásokat;
  2. az értéknövelő beruházásokat;
  3. az átruházással kapcsolatos kiadásokat.

Megszerzésre fordított összeg a vásárlásról szóló szerződés, számla, nyugta, elismervény vagy más bizonylat szerinti érték, illetve pl. öröklés esetén az illeték-kiszabáshoz figyelembe vett érték.

Az ingatlan átruházásából származó jövedelem a fentiek szerint kiszámított összeg

  • 100 százaléka a megszerzés évében és az azt követő évben,
  • 90 százaléka a megszerzés évét követő második évben,
  • 60 százaléka a megszerzés évét követő harmadik évben,
  • 30 százaléka a megszerzés évét követő negyedik évben,
  • 0 százaléka a megszerzés évét követő ötödik és további évben.

Külföldről behozott ingó vagyontárgy esetében megszerzésre fordított összegnek a vámkiszabás alapjául szolgáló értéket, vagy ha nem történt vámkiszabás, a forintra átszámított számla szerinti értéket kell figyelembe venni.

mobilházak magánszemélytől is vehetőek

Mobilházak magánszemélytől is vehetőek

Mobilház eladó - üzletszerűen

Ha az gazdasági tevékenységként történik - akkor az ingatlan és az ingó eladása is önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül és némiképpen másként alakul az adókötelezettség. 

Az üzletszerűen értékesítő magánszemélyek az ilyen tevékenységből számított jövedelmük 89 százaléka után fizethetik a személyi jövedelemadót és a szochót.

Fontos szabály az is, hogy az ingó vagyontárgyak átruházásából származó bevétel után nem keletkezik adókötelezettség, nem kell jövedelmet megállapítani, ha a bevétel összege az adóévben nem több 600 ezer forintnál. Nem kell megfizetni az ingó vagyontárgyak átruházásából az év során együttesen származó jövedelem adójának a 30 ezer forintot meg nem haladó részét.

Összegzés

A mobilházak magánszemélyek általi értékesítése komplex kérdés, amely az ingó és ingatlan fogalmának értelmezésétől függ. Miközben a legtöbben tisztában vannak az ingatlanok értékesítésekor keletkező SZJA kötelezettséggel, a mobilházak, konténerházak minősítése adózási szempontból különös figyelmet igényel. 

Az adózás meghatározásához fontos az, hogy a mobilház a földdel alkotórészi kapcsolatban áll-e, ami befolyásolja, hogy ingatlanértékesítési szabályok, vagy ingó átruházására vonatkozó előírások alkalmazandók. Az értékesítés során felmerülő adókötelezettség tehát attól függ, hogy a mobilházat tartós emberi tartózkodásra szánták-e, betonalapra terveztek és közműcsatlakozással látták el. Az értékesítés időpontja és a jövedelem meghatározása további fontos szempontok az adókötelezettség szempontjából.


Amennyiben további kérdése merülne fel, vagy jogi tanácsra lenne szüksége mobil ház, konténer ház témában, tekintse át díjszabásunkat és keressen minket az alábbi elérhetőségek bármelyikén!

Kapcsolatfelvétel

Hívhat minket az alábbi számon vagy töltse ki az űrlapot és visszahívjuk.

Felhívjuk a figyelmét, hogy minden telefonhívást rögzítünk. A Küldés gombra kattintva elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.

Kategóriák:

Adózás, költségoptimalizálás
Tudnivalók eladóknak
Mártvai-Kiss ZoltánMZ
Szerző:

Csapatunk

Dr. Mártvai-Kiss Zoltán

[email protected]

Dr. Mártvai-Kiss Zoltán ügyvéd, az e-ingatlanügyvédek.hu budapesti tagja. Szakterülete az ingatlanjog, ezen belül is a termőfölddel kapcsolatos kérdések.
Szerzői profil

Gyakran
ismételt kérdések

Ingatlannak, valamint bizonyos ingóknak vételár ellenében történő megszerzése visszterhes vagyonátruházási illeték alá esik. Illetékköteles ingó a gépjármű, illetőleg pótkocsi, valamint a közterületen álló, ingatlannak nem minősülő felépítmény.