Logóe-ingatlanügyvédek.hu
A földhivatali díjak és határidők minden adásvételi ügyben fontosak

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése - földhivatal számlaszámok

Ingatlanokkal sokat foglalkozó ügyvédként azt látom, hogy a vevők sokszor nem rendelkeznek naprakész információkkal a földhivatali eljárás és főleg az igazgatási és szolgáltatási díjakkal kapcsolatos fizetési lehetőségek kapcsán - holott ezek a kis tételek azért mégis befolyásolják egy-egy adásvétel költségvetését.

Röviden a földhivatali díjak kapcsán érvényesülő alapszabályok a következők:

  • az ingatlan átírás ügyvédi költsége ingatlanonként 6600.-Ft
  • az ügyintézési határidő alapesetben max. 60 nap
  • a soron kívüli eljárás díja egy ingatlan esetén 10.000,- Ft, ezzel a fenti határidő lerövidíthető

Remélem a lenti tájékoztató és a minél egyszerűbb utalást elősegítő kormányhivatali bankszámlaszám keresőnk elősegíti a gyors ügyintézést, legyen szó akár egy új otthon vásárlásáról, akár befektetési célú ingatlan adásvételéről!

A Díjtörvény és az 1/2024. (I. 30.) KTM rendelet

2024. március 1-től változnak az ingatlan-nyilvántartási, a telekalakítási, a földmérési és térképészeti tevékenységgel kapcsolatos eljárásokkal, továbbá az ingatlan-nyilvántartásból és az állami alapadatbázisokból történő adatszolgáltatásokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak szabályai. Ettől kezdődően az 1/2024. (I. 30.) KTM rendelet alkalmazandó, ami a (hatályon kívüli helyezett) 176/2009. Korm. rendelet helyébe lépve, a Díjtörvény egyidejű alkalmazásával rendezi a földhivatalnak fizetendő egyes díjtételeket.

A Díjtörvény és az 1/2024. (I. 30.) KTM rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díjakkal kapcsolatos legfontosabb szabály, hogy változással érintett ingatlanonként kell a 6600 Ft-os igazgatási szolgáltatási díjat megfizetni. 

Ez praktikusan azt jelenti, hogy ha az ingatlan-nyilvántartási kérelem kitöltésekor több sorban is visszük fel a kérelmeinket, a díjakat akkor is csak egyszeresen kell megfizetni: akkor is, ha egyébként nem csak az adásvételt jegyeztetjük be, de pl. haszonélvezeti jogot is töröltetünk. De ha egy adásvételi szerződésbe foglalva egy lakás mellett egy teremgarázs beállóhely is megvásárlásra kerül, úgy az igazgatási szolgáltatási díj mindkét ingatlan esetében 6.600,- Forint lesz, vagyis összesen 13.200,- Forintot kell megfizetni az ingatlanügyi hatóság részére a két ingatlanra történő tulajdonjog bejegyzés végett.

Komplett földhivatali adatszolgáltatás azért nem szükséges ha csak a számlaszámot keressük

Komplett földhivatali adatszolgáltatás azért nem szükséges ha csak a számlaszámot keressük

Hogyan fizethető meg a „földhivatali díj”?

A hatályos szabályozás szerint az igazgatási szolgáltatási díjat az ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatal földhivatala részére

  • személyesen készpénzzel, esetlegesen bankkártyával, vagy 
  • postán, a kormányhivatal számlaszámára történő készpénz-átutalási megbízással (azaz sárga csekken), illetve 
  • online, telefonon vagy bankfiókból indított átutalással lehet megfizetni.

Az igazgatási szolgáltatási díj átutalással történő megfizetése esetén 2024. március 1. napja után a közlemény rovatban fel kell tüntetni a következőket:

Ingatlan fekvése szerinti település
helyrajzi szám

Nem kötelező, de meg lehet jelölni a bejegyzést kérő nevét is. A korábbi szabályozás alapján a beadvány iktatószámára (ha ismert) és az arra való utalás is kötelező volt, hogy külterület/belterület/zártkert-e az ingatlan.

Földhivatali igazgatási szolgáltatási díj számlaszám kalkulátor 2024

Ha átutalással fizetnénk, jó tudni, hogy minden megyei kormányhivatal földhivatali főosztályának igazgatási szolgáltatási díj számlaszáma más és más - az 1/2024. (I. 30.) KTM rendelet 2. sz. mellékletében feltüntetett kincstári számlaszámra kell küldeni az igazgatási szolgáltatási díjat. A megyei kormányhivatalok bevételi számlaszáma egyébként megegyeznek a 1/2024. (I. 30.) KTM rendelet melléklete szerinti (régi) számlaszámokkal és 2024. december 3-ig hatályban is maradnak. 2024. december 4. napjától a díjak átutalási megbízással egységesen a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001-00299633-38100004 sz. számlájára fizetendőek.

Pontosan tudom, hogy mennyire nem könnyű kibogarászni, hogy melyik megyei kormányhivatal földhivatala esetén melyik kell éppen - ezért készítettünk egy kalkulátort, amelyik a kormányrendelet alapján megmondja, hogy melyikre is kell utalni!

Kormányhivatalok földhivatali ügyekkel kapcsolatos bankszámlaszámai

Válassza ki, hogy az ingatlanra melyik kormányhivatal illetékes!

Fontos kiemelni, hogy a vonatkozó rendelet értelmében a csekken, illetve átutalással történő megfizetés esetében szükség van a kérelem előterjesztésekor a díj megfizetését igazoló okirat vagy annak másolatának mellékelésére is

Ingatlan-nyilvántartási ügyek esetén a gyakorlatban ilyenkor a postán visszakapott feladóvevényt vagy a netbankból (e-bankból) letöltött átutalási igazolást szükséges átadni vagy megküldeni az eljáró ügyvéd, majd a földhivatali osztály részére.

Az e-ingatlanügyvédek új tagokat keresnek!

Az Illés és Szabó Ügyvédi Társulás várja ügyvéd kollégák csatlakozását az ország minden pontjáról!

Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésdíja az ágyból is fizethető

Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésdíja otthonról is fizethető a kormányhivatal földhivatal főosztálya számára

Kinek kell megfizetnie a földhivatali díjat?

A Ptk. 6:218. § (2) bekezdése egyértelműen fogalmaz: a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költségei a vevőt terhelik! Természetesen a Ptk. kötelmi jogi rendelkezései diszpozitívak, azaz a felek megállapodása alapján az abban foglaltaktól - főszabály szerint - el lehet térni. Ennek megfelelően az Inytv. 26. § (7) bek. ki is mondja, hogy a tulajdonosváltozás bejegyzését elsősorban a vevőnek kell kérnie, de a felek megfelelő megállapodása esetén kérheti az eladó is. 

Ez nem pusztán technikai probléma, hiszen a bejegyzést kérő fizeti az eljáró ügyvédet és főszabály szerint az igazgatási szolgáltatási díjat is!

Soron kívüli eljárás az ingatlan tulajdonjogának megszerzése kapcsán

A soron kívüli eljárás földhivatali gyakorlatáról ebben a cikkben írtunk bővebben. Annyit mindenesetre itt is fontosnak tartok leszögezni, hogy az egy ingatlan esetén fizetendő 10.000,- Ft-os eljárási díj megfizetése a legtöbb földhivatal gyakorlatában nem elegendő - a soron kívüliség iránti kérelmünket minden esetben indokolni kell!

Tulajdoni lap lekérése a szerződéskötés napján nem mellőzhető

A tulajdoni lap lekérése minden ingatlan-ügylet alapja - külön előfizetéses TakarNet hozzáférés hiányában, egyszerű ügyfélkapuval innen kérhető le a legkönnyebben egy tulajdoni lap. 

Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény 45. §-a értelmében az ingatlanra vonatkozó vagy ingatlannal kapcsolatos jog vagy tény földhivatali bejegyzésre irányuló eljárásban való jogi képviseletre, vagy akár csak okiratszerkesztésére irányuló ügyvédi tevékenység során az ügyvéd a tulajdoni lapot köteles ellenőrizni.

A Magyar Ügyvédi Kamara ügyvédi ellenjegyzés jó gyakorlatairól szóló tájékoztatója a fentieken túl a következőket is kimondja:

  • Az okirat aláírásának napjánál korábbi tulajdonilap-másolat az ellenjegyzés alapjául nem szolgálhat. 
  • A tulajdonilap-másolatot célszerű elmenteni, és az ellenjegyzett okirat megőrzésére irányadó határidőig tárolni. 
  • Ha az ingatlan tulajdoni lapján perfeljegyzés, fellebbezés tényének feljegyzése, széljegy vagy más hasonló bejegyzés található, az annak alapjául szolgáló iratok áttekintése az ellenjegyzés előtt nem mellőzhető.

Változás 2024 október 1. napjától - minden megyei kormányhivatalt érintenek

A földhivatali eljárási díjak 2023-ban még biztosan a fentiek szerint fizetendőek, de 2024. október 1. napjától, az e-ingatlan-nyilvántartás bevezetését követően az igazgatási szolgáltatási díjakat online kell majd rendezni, méghozzá várhatóan az OTP SimplePay online fizetési felületen (a tulajdonilap-másolat igénylésekhez hasonlóan). A SimplePay egy regisztrációt követően még QR kód segítségével is használható. A regisztrációval egy felhasználói fiók kerül létrehozásra, amelyben biztonságosan tárolhatóak a bankkártya-adatok. 

Természetesen regisztráció nélkül is lehet majd a SimplePay felületen keresztül fizetni a bankkártya szám, a lejárati dátum, illetve a biztonsági kód megadásával (kétfaktoros hitelesítés esetén a mobilbankban vagy banktól függően, egyéb módon a tranzakció megerősítése is szükséges).

Összegzés

Az ügyvédi költségek, az ügyintézési költségek és határidők, valamint a soron kívüli eljárás lehetősége olyan alapvető információk, amelyekről az ügyfeleket minden esetben tájékoztatni kell.


Amennyiben további kérdése merülne fel, vagy jogi tanácsra lenne szüksége, tekintse át díjszabásunkat és keressen minket az alábbi elérhetőségek bármelyikén!

Kapcsolatfelvétel

Hívhat minket az alábbi számon vagy töltse ki az űrlapot és visszahívjuk.

Felhívjuk a figyelmét, hogy minden telefonhívást rögzítünk. A Küldés gombra kattintva elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.

Kozma DóraKD
Szerző:

Csapatunk

Dr. Kozma Dóra

[email protected]

Dr. Kozma Dóra ügyvéd, az e-ingatlanügyvédek távellenjegyzésre szakosodott tagja. Ingatlan adásvételeken kívül elsősorban munkajoggal foglalkozik.
Szerzői profil

Gyakran
ismételt kérdések

Az elsőfokú eljárás költsége 12.000,- Ft érintett ingatlanonként. A telekalakítás során az ingatlanok számát a következőképpen lehet meghatározni: telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a kiinduló állapot szerinti földrészletek számát; telekfelosztás, telekcsoport újraosztása esetén a kialakuló földrészletek számát kell figyelembe venni.