Logóe-ingatlanügyvédek.hu
e-ingatlanugyvedek.hu

Dr. Szabó Judit Anna

4 perc olvasás

Soron kívüli eljárás a földhivatali gyakorlatban

Soron kívüli eljárás a földhivatali gyakorlatban

Soron kívüli eljárás a földhivatali gyakorlatban

Ügyvédként gyakran tapasztalom, hogy az egyes ingatlan-nyilvántartási kérelmek elintézése sürgős, vagy azzá válik az ügyfelek számára. A gyakorlat ismerete nélkül nincsenek könnyű helyzetben, ahogy az ügyvéd kollégák se, leginkább azért, mert a soron kívüli eljárás díjával kapcsolatos szabályozás 2024. március 1-től módosult.

Röviden a soron kívüli eljárás alapszabályai a következők:

Az Inytv. 46. §-a alapján ingatlanügyi hatóságól, azaz a földhivataltól egészen a tulajdonjog bejegyzéséig külön megindokolt kérelemmel kérhetjük, hogy az ügyünket soron kívül intézze el. Célszerű ezt már az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításakor benyújtott kérelemben megtennünk, de később is van lehetőség ún. az ingatlan-nyilvántartási eljárás soron kívüli lefolytatására irányuló kérelem benyújtására.

A földhivatal soron kívüli eljárás díja egy ingatlan esetén 10.000,- Ft és bár soron kívüli eljárás kérelem nyomtatványt nem rendszeresítettek, de egy egyszerűen szövegezett kérelem alapján el tud járni a földhivatal.

Milyen esetben ad helyt a földhivatal a soron kívüli ügyintézés iránti kérelemnek?

Az ingatlanügyi hatóság az ügyfél kérelme alapján indokolt esetben 2 napon belül engedélyezi az ingatlan nyilvántartási eljárás soron kívüli elintézését vagy dönt a kérelem elutasításáról. 

Ilyen indokolt eset lehet például, ha a tulajdonjog minél korábbi bejegyzésére azért van szükség, mert egy nagyobb tranzakció részeként az ingatlan vonatkozásában az új tulajdonossal szemben fennálló követelés biztosítékaként meghatározott határidőben jelzálogjog bejegyzése szükséges az ingatlan-nyilvántartásba. 

Az én tapasztalatom az, hogy ha a szerződés értelmében a tulajdonjog bejegyzés időérzékeny, azaz jogi érdek fűződik a vevő mielőbbi tulajdonszerzéséhez, akkor a földhivatal engedélyezni szokta a soron kívüli eljárást.

Normális esetben a földhivatal ügyintézési határidő 60 nap

Normális esetben a földhivatal ügyintézési határidő 60 nap

Mennyi időt nyerhetünk?

A földhivatali ügyintézési határidő alapesetben 60 nap, ami az eljárás megindulásának napján kezdődik, vagyis azon a napon amikor a kérelmező, vagy komolyabb ügyekben a jogi képviselő által benyújtott ingatlan-nyilvántartási kérelmet a földhivatal érkeztette (széljegyezte).

Fontos megjegyezni, hogy a soron kívüli elintézés nem jelenti a rangsor-elvének áttörését, tehát a rangsorban előrébb álló kérelmeket az ingatlanügyi hatóság előbb intézi el; a soron kívüli elintézés így a gyakorlatban csupán rövidebb ügyintézési határidőt (körülbelül egy hetet) jelent.

Ügyvédet keresünk Nyíregyházán!

Az Illés és Szabó Ügyvédi Társulás egy folyamatosan bővülő, ingatlanra szakosodott, tematikus társulás. Lépjen be közénk Ön is!

2024. október 1. napjáig

Jelenleg a törvény úgy fogalmaz, hogy ha törvény soron kívüli változásvezetést ír elő, eltérő törvényi rendelkezés hiányában az ügyintézési határidő az általános szabályok szerinti ügyintézési határidő fele, azaz 30 nap. A beadványt ugyanis nem csak akkor lehet soron kívül elintézni, ha azt a földhivatal az ügyfél kérelmére engedélyezi, hanem akkor is, ha arról törvény rendelkezik.

Mivel nincs kifejezett szabály arra nézve, hogy az ügyfél kérelmére engedélyezett, tehát nem törvény alapján fennálló soron kívüliség az általános ügyintézési határidőhöz képest milyen határidővel teljesíthető, a soron kívüli ügyintézés - legalábbis a Fővárosi Törvényszék 111.K.704.243/2021/13. sz. ítélete alapján - jelenleg azt jelenti, hogy valamely ügyet a lehető leghamarabb kell elintézni.

Változás 2024. február 1. napjától

Az új e-ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelet 124. §-a alapján soron kívüli változásvezetés esetén az ügyintézési határidő az általános szabályok szerinti ügyintézési határidő fele. Az új vhr. már nem tesz különbséget a törvényi és a kérelemre engedélyezhető soron kívüliség között, tehát 2024. februárjáról egészen biztosak lehetünk benne, hogy 10.000,- Ft ellenében 30 napon belül igyekeznek elintézni a kérelmünket.

Mennyibe kerül a földhivatal soron kívüli eljárás díja?

Általánosságban elmondható, hogy a vevő tulajdonjog bejegyzési kérelmének ellenértékeként ingatlanonként 6600.-Ft. Ehhez képest a soron kívüli eljárás díja plusz költségként jelentkezik és 2024. március 1-től alábbi rendszerben fizetendő:

Ingatlanok számaAlapdíjTovábbi díj az alapdíjon felül
1–5 ingatlan10 000 Ft ingatlanonkéntNincs további díj
6–15 ingatlanösszesen 50 000 FtA hatodik ingatlantól ingatlanonként további 5000 Ft
16 vagy több ingatlanösszesen 100 000 FtA tizenhatodik ingatlantól ingatlanonként további 500 Ft
Tőlünk is függ, hogy a tulajdonjog bejegyzés mennyi idő

Tőlünk is függ, hogy a tulajdonjog bejegyzés mennyi idő

Mit tehetek, ha több díjat fizettem meg, mint amennyit a jogszabály előír számomra?

Ha utólag észleljük, hogy több igazgatási szolgáltatási díjat fizettünk meg, mint amennyit a jogszabály alapján kellett volna vagy tévesen fizettük azt meg, abban az esetben jelezni kell ezt az ingatlanügyi hatóság felé. Amennyiben bebizonyosodik, hogy többletbefizetés történt, 8 napon belül elrendelik a többlet visszatérítését, amelyről 30 napon belül intézkedni is kell. A visszatérítést arra a bankszámlaszámra kell teljesíteni, amelyről a befizetés történt, ennek hiányában a visszatérítés készpénzátutalási megbízással történik.

Mi történik, ha nem engedélyezi a földhivatal a soron kívüli eljárást?

A 2024. február 29-ig hatályos 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet értelmében a soron kívüli ügyintézés engedélyezése iránti kérelem elutasítása esetén vagy ha a kormányhivatal a soron kívüli ügyintézésre irányadó határidőt túllépi, a Díjtörvény 32/A. § (4) bekezdése alapján megfizetett díjat az ügyfél részére vissza kell téríteni. A hivatkozott rendelet és részben a Díjtörvény helyébe lépő 1/2024. (I. 30.) KTM rendelet ilyen rendelkezést azonban nem tartalmaz. Annyit azonban tudunk, hogy ha a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj – részleges vagy teljes – visszatérítése válik szükségessé, az eljáró hivatal a visszatérítést arra a bankszámlaszámra teljesíti, amelyről a befizetés történt, ennek hiányában a visszatérítés készpénzátutalási megbízással történik.

Összefoglaló

Mivel a 444.hu is beválasztotta a soron kívüli ügyintézés szabályainak részletes leírását a legérthetetlenebb magyar szövegek közé, igyekszünk segíteni eligazodni a jogi bikkfanyelv útvesztőiben!

Az ingatlanügyek gyakran sürgősek és időérzékenyek, amit a földhivatali folyamatok tovább bonyolíthatnak. Soron kívüli eljárás indításával azonban jelentősen felgyorsítható az ügyintézés. A földhivatal normál esetben 60 napon belül intézi el az ügyeket, de soron kívüli kérelem esetén ez az idő akár 30 napra, vagy kevesebbre is csökkenhet. A soron kívüli eljárás díja 10.000,- Forint, ami az alapdíjon felül kerül felszámításra. Ha tévesen fizetne többet, lehetősége van a túlfizetés visszaigénylésére.


Ha segítségre lenne szüksége a soron kívüli ügyintézés kezdeményezése kapcsán, tekintse át díjszabásunkat és vegye fel velünk a kapcsolatot még ma!

Kapcsolatfelvétel

Hívhat minket az alábbi számon vagy töltse ki az űrlapot és visszahívjuk.

Felhívjuk a figyelmét, hogy minden telefonhívást rögzítünk. A Küldés gombra kattintva elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.

Kategóriák:

Hasznos tudnivalók ingatlanvásárlás előtt
Szabó Judit AnnaSJA
Szerző:

Csapatunk

Dr. Szabó Judit Anna

[email protected]

Dr. Szabó Judit Anna az e-ingatlanügyvédek.hu vezető ügyvédje és az Illés és Szabó Ügyvédi Társulás budapesti tagja. Szakterülete az ingatlanjog, a polgári peres képviselet és az ügyvédi marketing.
Szerzői profil

Gyakran
ismételt kérdések

Az ingatlanügyi eljárás megindításakor, vagy akár később is benyújthat egy indokolt kérelmet az ügy soron kívüli lefolytatására. A hatóság 2 napon belül dönt a kérelemről, és engedélyezi vagy elutasítja a soron kívüli elintézést. 2024. február 1. napjától a soron kívüli ügyintézés engedélyezése tárgyában legkésőbb a kérelem beérkezését követő munkanapon dönteni kell.