Logóe-ingatlanügyvédek.hu
dr. Surányi Kata, ügyvéd

Dr. Surányi Kata

5 perc olvasás

Új szabályok 2024. március 1. napjától változnak a földhivatali díjak megfizetésének szabályai

A földhivatali eljárás költségei alapvetően nem változnak

A földhivatali eljárás költségei alapvetően nem változnak

Ingatlan ügyvédként minden földhivatali eljárást úgy indítok, hogy ellenőrzöm, hogy az ügyfél ügyében milyen díjakat kell fizetni és hova, éppen ezért fontosnak tartom az e-ingatlanügyvédek.hu IngatlanBlogján is írni arról a sok kollégát és ügyfelet is érintő változásról, hogy bár 2024. február 29. napjáig a különböző földhivatali feladatok ellátásáért (azaz az ingatlan-nyilvántartási eljárásért) fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a

  • a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet, illetve a
  • a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet, valamint a
  • földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet 

alapján kellett fizetni, 2024. március 1. napján hatályba lép az ingatlan-nyilvántartási, a telekalakítási, a földmérési és térképészeti tevékenységgel kapcsolatos eljárások, továbbá az ingatlan-nyilvántartásból és az állami alapadatbázisokból történő adatszolgáltatások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 1/2024. (I. 30.) KTM rendelet!

Az 1/2024. KTM rendelet hatályon kívül helyezi, illetve a 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet vonatkozásában az igazgatási szolgáltatási díja meghatározására, valamint a megfizetése és elosztása módjára vonatkozóan alkalmazhatatlanná teszi a korábbi, fent felsorolt jogszabályokat.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás költségei 2024. márciusától

Szerencsére a változó jogszabályi környezet ellenére az alapdíjak nem változnak:

DíjtételDíj
A változásbejegyzés díja általános esetben6600 Ft/ingatlan
Jelzálog bejegyzése és módosítása12 600 Ft/ingatlan
Társasház-alapítás bejegyzése6600 Ft/albetét, de legfeljebb összesen 100 000 Ft.
A társasházi alapító okirat módosítása6600 Ft/érintett albetét, de legfeljebb összesen 100 000 Ft.
Ingatlantulajdon meglétét igazoló hatósági bizonyítvány díja3000 Ft (soron kívüli eljárás: + 10 000 Ft)

Ha egy ingatlanra vonatkozóan különböző díjtételű változásbejegyzést is ugyanabban az eljárásban kezdeményeznek, akkor a legmagasabb díjtételnek megfelelő díjat kell fizetni.

Az ügyfeleim nem szokták tudni, de tárgyánál fogva díjmentes 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzése, illetve törlése iránti eljárás.

Nem kell fizetni továbbá a tulajdonosváltozás, haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséért, ha az hagyatékátadó végzés alapján történik.

A földhivatali díj megfizetésének módjairól, a földhivatali számlaszámokról itt írtunk részletesen!

Ügyvéd tagokat keresünk!

Az Illés és Szabó Ügyvédi Társulás új kollégák jelentkezését várja az ország minden pontjáról!

Soron kívüli eljárás változó díjtételei

A törvényben meghatározott soron kívüli ügyintézés kivételével, az Inytv. 46. §-ában meghatározott soron kívüli eljárás díja ingatlanonként eddig 10 000 forint volt. 

A 1/2024. (I. 30.) KTM rendelet hatályba lépésével az Inytv-ben szabályozott hatósági eljárások soron kívüli ügyintézésének engedélyezése tárgyában folytatott eljárások igazgatási szolgáltatási díja ezentúl

  • 1–5 ingatlan esetén ingatlanonként 10 000 forint
  • 6–15 ingatlan esetén 50 000 forint, valamit a hatodik ingatlantól ingatlanonként további 5000 forint
  • 16 vagy több ingatlan esetén 100 000 forint, valamint a tizenhatodik ingatlantól ingatlanonként további 500 forint.

Ez a változás nem igazán érinti a tipikus használt lakást vásárló ügyfeleket, de azért a nagyobb befektetések esetén egy kis költségcsökkentést azért eredményez.

A tulajdoni lap lekérésének díja

Tulajdoni lap lekérésért a következő díjak fizetendőek:

DíjtételDíj
A tulajdoni lap elektronikus dokumentumként3000 Ft
A tulajdoni lapról kiállított papíralapú hiteles másolat6250 Ft

A tulajdoni lap szerintem legkönnyebben a Földhivatal Online honlapról tölthető le.

Mindig örülnek az ügyfelek, amikor ezt elmondom nekik, ezért itt is megemlítem, hogy természetes személy számára (akiknek nincs takarnet szolgáltatási előfizetése) évente két alkalommal ingyenes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdoni lap lekérdezése

változóban, hogy hogyan fizetünk az ingatlan-nyilvántartási eljárásért

Változóban, hogy hogyan fizetünk az ingatlan-nyilvántartási eljárásért

Változási vázrajz vizsgálatának igazgatási szolgáltatási díja:

Ezt korábban a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet szabályozta, ami hatályban is marad, a vázrajzokat is érintő díjtételeket azonban 2024. márciusától az 1/2024. (I. 30.) KTM rendelet alapján számítjuk:

DíjtételDíj
Telekegyesítésa földrészletek számától függetlenül – 2000 Ft
Telekfelosztás, telekcsoport-újraosztás, telekhatár-rendezés és kisajátítás esetén2–5 földrészletig2500 Ft
6–10 földrészletig3500 Ft
11–30 földrészletig6000 Ft
31–50 földrészletig7500 Ft
51–100 földrészletig11 000 Ft
100 földrészlet fölött11 000 Ft, és a századik földrészlettől földrészletenként további 100 Ft
Építmények esetén6600 és új, változott vagy megszűnt építményenként 800 Ft
Társasházak és szövetkezeti házak esetén – kialakuló vagy módosított egyéb önálló ingatlanonként – 800 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.kialakuló vagy módosított egyéb önálló ingatlanonként – 800 Ft
Művelési ág változás és termőföld más célú hasznosításával összefüggő megvalósulási munkarészek5 új alrészletig alrészletenként 400 Ft, minden további új alrészlet után alrészletenként 100 Ft.
Újrazáradékolásra benyújtott vázrajzokaz eredeti vizsgálati díj 50%-a
Használati megosztási vázrajz vizsgálati díja2000 Ft.
Egy vagy több földrészletet érintő, egymással összefüggő jog bejegyzéséhez vagy tény feljegyzéséhez készített változási vázrajzaz első földrészlet után 500 forint, minden további földrészlet után 150 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Telekalakítással kapcsolatos földhivatali változások

Telekalakítás esetén elválik az engedélyezés és a változásátvezetés díjazása.

A  telekalakítás engedélyezésére irányuló eljárás díja így alakul márciustól:

DíjtételDíj
2–5 érintett földrészletföldrészletenként 12 000 forint
6–15 érintett földrészlet60 000 forint, és a hatodik földrészlettől földrészletenként további 10 000 forint
16–25 érintett földrészlet160 000 forint, és a tizenhatodik földrészlettől földrészletenként további 1000 forint

A változásátvezetés során, azaz a telekalakítás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése esetén ingatlanonként 6600 Ft fizetendő, de a díj kiszámításánál

  • telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a változás előtti állapot szerinti ingatlanok számát
  • telekfelosztás, telekcsoport újraosztása esetén a változás utáni ingatlanok számát kell figyelembe venni.

Fontos, hogy 2024. október 1. napjától egyesített telekalakítási eljárást indítani nem lehet.

Nem csak a tulajdonjog, az ingatlan adatok is változhatnak

Nem csak a tulajdonjog, az ingatlan adatok is változhatnak

Összegzés

2024. március 1-jétől jelentős változások lépnek életbe a földhivatal díjazása kapcsán. A korábban érvényes rendeleteket felváltja az 1/2024. (I. 30.) KTM rendelet, amely új díjszabást vezet be, és hatályon kívül helyezi a korábbi szabályozásokat.

A rendelet célja az eljárások egyszerűsítése és a díjszabás átláthatóbbá tétele, valamint az állami alapadatbázisokból történő adatszolgáltatások költségeinek hatékonyabb kezelése.

Ha az adásvételhez kapcsolódó egyéb költségekről olvasna, kattintson ide!


Amennyiben további információra, esetleg adásvétel, vagy más ügylet kapcsán ügyvédi segítségre lenne szüksége, tekintse meg Díjszabásunkat és keressen minket az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Kapcsolatfelvétel

Hívhat minket az alábbi számon vagy töltse ki az űrlapot és visszahívjuk.

Felhívjuk a figyelmét, hogy minden telefonhívást rögzítünk. A Küldés gombra kattintva elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.

Kategóriák:

Surányi KataSK
Szerző:

Csapatunk

Dr. Surányi Kata

[email protected]

Dr. Surányi Kata egyéni ügyvéd, az e-ingatlanügyvédek.hu Baján és Budapesten is elérhető tagja. Szakterülete az ingatlanjog és a kártérítés.
Szerzői profil