Logóe-ingatlanügyvédek.hu
Dr. Illés Géza Márton

Dr. Illés Géza Márton

4 perc olvasás

Az elektronikus ingatlan nyilvántartás 2024 októberi bevezetése kapcsán módosult az Üttv!

Az e-ingatlannyilvántartás kapcsán módosult az ügyvédi törvény

Az e-ingatlannyilvántartás kapcsán módosult az ügyvédi törvény

Megjelent a Magyar Közlönyben és hatályba is lépett az e-ingatlan-nyilvántartáshoz kapcsolódó az egyes ingatlan-nyilvántartási tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2024. évi XXVII. törvény.

A törvény célja az indokolása értelmében az, hogy az E-ING Projekt sikeres megvalósulásának és az elektronikus ingatlan-nyilvántartás határidőben történő beindításának biztosítására az ügyvédi tevékenységről szóló törvény összhangba kerüljön az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvénnyel és az annak végrehajtásáról szóló 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelettel.

Melyik ügyvéd jogosult ingatlan-nyilvántartási ügyben eljárni 2024. október 1. napja után?

Köztudott, hogy az új Inytv. alapján az ingatlan-nyilvántartási ügyekben nem minden ügyvéd láthat majd el jogi képviseletet, hanem csak az, aki a meghatározott eljárásrendben erre jogosultságot szerez. A módosítás az adásvételek, ajándékozások stb. kapcsán már a megbízás elvállalását is korlátozzák, illetve pontosítják az okiratszerkesztés szabályait.

Megbízás elvállalása

Az Üttv. 28. §-a 2024. október 1. napjától kiegészül (7) bekezdéssel, aminek értelmében az ügyvéd vagy ügyvédi iroda csak akkor vállalhat el ingatlan-nyilvántartási üggyel kapcsolatos megbízást, ha az egyéni ügyvéd, vagy az ügyvédi iroda rendelkezik legalább egy arra jogosult taggal vagy alkalmazottal. 

Almegbízott igénybevétele a megbízás elvállalása körében kizárt. A feltételek fennállását a teljesítéskor kell vizsgálni.

Okiratszerkesztés

A módosítás értelmében ingatlan-nyilvántartási ügyben a bejegyzés alapjául szolgáló okirat tekintetében okiratszerkesztésre a következők jogosultak:

Az ingatlan-nyilvántartási ügyben eljárásra saját jogon jogosult ügyvédSaját jogán
Az olyan ügyvéd, aki alkalmazottként foglalkoztat egy INYT ügyben eljárni jogosult ügyvédetAz alkalmazott által megszerzett jogra hivatkozással
Az olyan ügyvéd, aki egy olyan ügyvédi iroda tagja, amelyik alkalmazottként foglalkoztat egy INYT ügyben eljárni jogosult ügyvédetAz alkalmazott által megszerzett jogra hivatkozással
Az olyan ügyvéd, aki egy olyan ügyvédi iroda tagja, ahol a másik tag egy INYT ügyben eljárni jogosult ügyvédAz irodai tagtárs ügyvéd által megszerzett jogra hivatkozással
Az olyan ügyvéd, aki helyettesíthet egy ügyvédet, aki a fentiek szerint szerkeszthet okiratotA helyettesített által biztosított jogra hivatkozással

Okiratszerkesztésre tehát egy, az ügyvédtől, vagy az ügyvédi irodától jogilag független, olyan helyettes ügyvéd is jogosult, aki maga ingatlan-nyilvántartási üggyel kapcsolatos megbízást nem köthet és ilyen ügyben jogi képviselőként nem is járhat el.

Sokan kételkednek benne, hogy 2024. október 1. napján valóban bevezetésre kerül az E-ING rendszer

Sok kolléga kételkedik benne, hogy 2024. október 1. napján valóban bevezetésre kerül az E-ING rendszer

Mikortól lehet kérelmezni az ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultság nyilvántartásba vételét?

A speciális jogosultság megszerzésével kapcsolatos kérelem 2024. szeptember 1-jétől terjeszthető elő. A kérelemről a területi kamarák elnökei a szintén 2024. október 1-jétől hatályos 183/A. §-ban meghatározott feltételek alapján döntenek.

Pozitív elbírálás esetén az ingatlannyilvántartási ügyben való eljárási jogosultságot legkorábban 2024. október 1-jei hatállyal veszik nyilvántartásba a következő feltételek teljesítése esetén:

  • az (alkalmazott) ügyvéd a kamarai szabályzatban előírt továbbképzésen részt vett és a számonkérést teljesítette,
  • az (alkalmazott) ügyvéd rendelkezik az ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljáráshoz szükséges feltételekkel,
  • az (alkalmazott) ügyvédet speciális kiegészítő felelősségbiztosítás biztosítja, amelynek káreseményenként számított legalacsonyabb összege ötvenmillió forint és
  • az (alkalmazott) ügyvéd nem áll ingatlan-nyilvántartási ügyektől való eltiltás fegyelmi büntetés vagy ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultság felfüggesztésének a hatálya alatt.

Elméleti vizsga

Az e-ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos MÜK által közzétett elméleti oktatóanyag itt, az ún. "E-ING Rendszerelméleti" képzés pedig itt érhető el, de a MÜK továbbképzésirendszerének (www.muktovabbkepzes.hu) digitális könyvtárában is elérhetőek. Ha valaki csak egyszer szeretné megtekinteni őket, akkor a digitális könyvtár használata ajánlott, mivel ezek ú. kötelező elméleti képzések.

A vizsga teljesítéséhez a következő jogszabályok ismerete lesz szükséges:

  1. 2021. évi C. törvény az ingatlan-nyilvántartásról (Új Inytv.)
  2. 2021. évi CXLVI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. éviC. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel,településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról (Átmeneti törvény) 
  3. 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról (új Inytv. vhr.)

Az elméleti számonkérés 20 db feleletválasztós tesztkérdésből áll majd. Sikeres a vizsga ha az ügyvéd a kérdések 80%-ára helyes választ ad. Sikertelen vizsga esetén a vizsga további kétalkalommal megismételhető lesz. Három sikertelen vizsgát követően a vizsgára bocsátás előfeltétele az „E-ING elméleti képzés” ismételt teljesítése.

A gyakorlati vizsgáról még nincsenek hírek.

Átmeneti időszak 2024. december 3-ig!

A 2021. évi CXLVI. törvény 3/A. § (2) bekezdése alapján 2024. október 1. és
2024. december 3. között az ingatlan-nyilvántartás vezetését támogató informatikai rendszer, azaz az E-ING használata még nem lesz kötelező!

Az átmenet alatt az E-ING rendszer igénybevétele nélkül (papír alapon) benyújtott ingatlan-nyilvántartási kérelmek esetében az ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultsággal nem rendelkező ügyvédek és kamarai jogtanácsosok is eljárhatnak és a jogi képviselő meghatalmazását sem kell a rendszeren belül létrehozni.

Ezzel összefüggésben az átmeneti rendelkezés arról is rendelkezik, hogy az Üttv. 39/A. §-át (ingatlan-nyilvántartási ügyben jogi képviselet ellátásának korlátozása) és 42/A. §-át (ingatlan-nyilvántartási ügyben okiratszerkesztés korlátozása) csak akkor kell alkalmazni, ha a kérelmet az ingatlan-nyilvántartás vezetését támogató informatikai rendszeren keresztül nyújtják be.

Csatlakozzon az e-ingatlanügyvédekhez!

Ügyvédi munkát gyorsító saját szoftver, országos marketing együttműködés, központi ügyelosztás az Illés és Szabó Ügyvédi Társulás keretein belül!

Kapcsolatfelvétel

Hívhat minket az alábbi számon vagy töltse ki az űrlapot és visszahívjuk.

Felhívjuk a figyelmét, hogy minden telefonhívást rögzítünk. A Küldés gombra kattintva elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.

Kategóriák:

E-ingatlan-nyilvántartás
Illés Géza MártonIGM
Szerző:

Csapatunk

Dr. Illés Géza Márton

[email protected]

Dr. Illés Géza Márton, budapesti ügyvéd a 2009-ben alapított Dr. Illés Géza Márton Ügyvédi Iroda és az e-ingatlanügyvédek.hu vezetője. Szakterülete az ingatlanjog, az M&A tranzakciók és a vállalatfinanszírozás.
Szerzői profil