Logóe-ingatlanügyvédek.hu
dr. Surányi Kata, ügyvéd

Dr. Surányi Kata

9 perc olvasás

Babaváró hitel visszafizetése egy összegben?

Babaváró hitel visszafizetése

Babaváró hitel visszafizetése

Bár én ingatlanokra specializálódott ügyvédként napi szinten foglalkozom jogszabályok értelmezésével, bevallom a babaváró hitel visszafizetéssel kapcsolatos szabályok megértése jóval több időt vett el az életemből, mint amire számítottam – holott a téma sokak számára húsbavágó, akik korábban nem számoltak vele, hogy a babaváró hitel buktatói komolyak lehetnek!

Sajnos a saját ismeretségi körömben is van olyan pár, aki azért nem válik el, sőt, olyan is, aki azért nem költözik külföldre, mert a babaváró visszafizetéstől, vagy a CSOK támogatás szabályainak megszegése miatti negatív következményektől tart.

Valóban van-e félnivalója annak, aki nem csak egyszerű jelzáloghitelt, de babavárót is felvett, viszont most már szabadulna tőle? A babaváró előtörlesztés megoldás lehet? Olvasson tovább és tudja meg, mennyit kell visszafizetni!

A babaváró hitelről nagy vonalakban

A babaváró hitel egy szabad felhasználású kölcsön, amit eddig maximum 10.000.000,- Ft, 2024-től viszont már 11.000.000,- Ft összeghatárig lehet igénybe venni. Tipikus esetben jelzáloghitel mellé vették fel a házaspárok ingatlan vásárlása során az önerőt kiegészítve. A kölcsöntípus nagy előnye, hogy kamatmentes, más állami támogatások mellett is igényelhető, sőt, gyermekáldás esetén a törlesztés is felfüggesztésre kerül. A 2019-es bevezetése óta azonban sok víz lefolyt a Dunán és egyre több ügyfelünk keres meg minket azzal, hogy milyen feltételek mellett lehet menekülni az állami támogatással járó negatív következmények elől.

Az a tapasztalatom, hogy sokaknak nagy csalódás, hogy valósi 0%-s kamatra számítanak és elfelejtenek kalkulálni az állami kezességvállalási díjjal, ami mindig évente az aktuális tőketartozás fél százaléka. Ha a megfelelő feltételek bekövetkeztek, akkor a kezességvállalási díj fizetése a törlesztéssel együtt szünetel.

Fontos szabály, ami még aktuálisan él, hogy a törlesztőrészlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem haladhatja meg az 50 000 forintot.

Kérdése van a babaváró hitel kapcsán?

Jogi tanács ügyvédektől! 1 óra irattanulmányozás + 1 óra videókonferencia az ügyféllel = 49 000 Ft

Babaváró hitel visszafizetése 2024-ben

2024. január 1-jétől a nagy vonalakban a következőkre számíthat, akit érint a babaváró hitel visszafizetése:

Babaváró hitel visszafizetése mert nem születik gyermek 5 éven belül - mit fizetünk vissza?

 • A babaváró hitel tőkeösszege - Nem kell egyösszegben visszafizetni, kamatozik tovább
 • Kamattámogatás - Megszűnik
 • Büntetőkamat - Meg kell fizetni
 • Ügyleti kamat - Magasabb összegre módosul

Babaváró hitel visszafizetése válás esetén - mit fizetünk vissza?

 • A babaváró hitel tőkeösszege - Nem kell egyösszegben visszafizetni, kamatozik tovább
 • Kamattámogatás - Megszűnik
 • Büntetőkamat - Csak akkor kell megfizetni, ha eddig nem született közös gyermekük
 • Ügyleti kamat - Magasabb összegre módosul

Babaváró hitel visszafizetése külföldre költözés esetén - mit fizetünk vissza?

 • A babaváró hitel tőkeösszege - Nem kell egyösszegben visszafizetni, kamatozik tovább
 • Kamattámogatás - Megszűnik
 • Büntetőkamat - Meg kell fizetni
 • Ügyleti kamat - Magasabb összegre módosul

A 2024-es szabályok lényegében megegyeznek az ideiekkel, változás lényegében egyedül a büntetőkamat számításában lesz.

Babaváró hitel visszafizetése

Babaváró hitel visszafizetése

Babaváró hitel buktatói

A babaváró hitel legfőbb buktatója, hogy válás esetén, vagy ha 5 éven belül nem születik az adósoknak gyermeke, de még akkor is, ha külföldre költöznek

 1. megszűnik a babaváró hitel állami kamattámogatása, 
 2. az adósoknak ettől az időponttól kezdődően emelt összegű ügyleti kamatot kell fizetniük
 3. 120 napon belül egy összegben büntetőkamatot is kell fizetniük, illetve visszafizetniük.

A babaváró kölcsön tőkeösszegének visszafizetését szerencsére nem írja elő a babaváró hitel jogszabály, ez tehát nem tartozik a babaváró hitel buktatói közé - pedig mikor felvettük a férjemmel ezt a hitelt én bevallom ettől tartottam a leginkább.

Babaváró hitel visszafizetése, azaz a büntetőkamat

A babaváró mögötti támogatási célok meghiúsulása (pl. válás, külföldre költözés, gyermekáldás elmaradása) esetén a büntetőkamat a folyósított kölcsönösszegre vetített jegybanki alapkamat 3 százalékponttal növelt mértékének megfelelő, a kölcsön folyósítása és a kamattámogatás megszűnése közötti időszakra számolt kamat összege. Új szabály 2024. január 1-jétől, hogy ha az igénybe vett kamattámogatás összege (lényegében a kölcsönösszeg után az állam által fizetett és a kölcsönszerződésben rögzített ügyleti kamat) magasabb, mint az előzőek szerint számolt összeg, akkor azt kell büntetőkamatként visszafizetni.

A büntetőkamatot a kamattámogatásra való jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egyösszegben, a banknak kell megfizetni, aki tovább utalja a kincstárnak.

Büntetőkamat akkor is fizetendő, ha az adósok közös kiskorú gyermeke már egyik igénylővel sem él együtt.

Mi is az a kamattámogatás?

A babaváró kölcsön kamattámogatása lényeben azt jelenti, hogy a támogatott személy a kamattámogatás időszakában ügyleti kamatot nem fizet, holott annak az összegét a kölcsönszerződés tartalmazza. Az ügyleti kamatot, aminek az összege pont megegyezik a kamattámogatás összegével, az államkincstár fizeti meg a banknak az igénylők helyett.

Ha a kamattámogatás megszűnik, akkor a következő hónaptól kezdve az adósoknak maguknak kell az ügyleti kamatot megfizetni. Ennek az oka annak, hogy a banki követelményeknek is mind meg kell felelnie az igénylőknek a kölcsönszerződés megkötésekor.

A kamattámogatás megszűnésére okot adó körülményt (pl. válás kimondása) 30 napon belül be kell jelenteni a banknak. 

Nagyon fontos szabály, amit a tapasztalataim szerint kevesen vesznek számításba, hogy a kamattámogatás megszűnését követő időszakra nemcsak emelt összegű ügyleti kamatot számít fel a bank, de ha az itteni ügyintéző szerezte be az igénylés során a biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatokat, akkor ennek az eljárásnak a költségeire is igényt tarthat a pénzintézet.

cica néz a veszekedő párra

Beszéljünk a buktatókról is: babaváró hitel büntetőkamat változás 2024-től

Mennyi is az ügyleti kamat, ha az adósnak kell fizetni?

A bank a kamattámogatás éves összegéről évente egyszer, az éves elszámolás keretében tájékoztatja a támogatott személyeket, de egyébként a szerződésben rögzített mechanizmussal lehet az ügyleti kamatot kiszámolni. A törvény azért ad néhány kapaszkodót:

A kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamat mértéke (a kamattámogatás időszaka alatt) nem lehet magasabb, mint az Államadósság Kezelő Központ Zrt. által ezen a honlapon közzétett táblázatban az „Átlaghozamok elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga” oszlopban, az „5 éves névleges futamidő sorban” szereplő érték 110 százalékának 1 százalékponttal növelt értéke. Ez tehát az a kamatláb, amivel 2024. január 1-jétől számolnunk kell, ha szeretnénk megtudni, hogy a kamattámogatás összege, vagy a jegybanki alapkamat alapján számolt büntetőkamat-e a magasabb.

Fontos és szintén kevésbé ismert szabály, hogy ha a kamattámogatás megszűnik, az ügyleti kamat azonnal módosul, de ekkor sem lehet magasabb összegű, mint az ÁKK fent linkelt honlapján szereplő érték 130 százalékának 4 százalékponttal növelt értéke.

A közzétett állampapír-átlaghozamot a közzététel naptári hónapját követő hónaptól kell alkalmazni amikor a bank az értesítőit fogalmazza. A kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt 5 évente egyszer, 2024. január 1. után megkötött kölcsönszerződések esetén többször is változhat.

Babaváró hitel válás

A babaváró hitel válás esetén az azt szabályozó kormányrendelet értelmében szintén szankcionált. A válást kimondó bírói ítélet jogerőre emelkedését követő törlesztési esedékesség napjától

 • a kamattámogatás megszűnik, és
 • ettől kezdődően az adósoknak az emelt, de legfeljebb az ÁKK fent linkelt honlapján szereplő érték 130 százalékának 4 százalékponttal növelt értékű ügyleti kamatot kell fizetniük, továbbá
 • büntetőkamatot kell fizetniük, ha nem született gyermekük.

A büntetőkamat a gyermekvállalás elmaradása esetén érvényesített büntetőkamattal azonos.

A babaváró hitel visszafizetése válás esetén sem kötelező, de természetesen igen komoly anyagi következményekkel jár. A hitelintézet a válásról szóló bírósági ítélet kézhezvételét követő 30 napon belül tájékoztatja a volt házastársakat a kamattámogatás megszűnéséről, és az igénybe vett, egy összegben visszafizetendő kamattámogatás összegéről, valamint a továbbiakban fizetendő törlesztőrészlet módosult összegéről.

Újraházasodás

A jogalkotó azért gondolt arra is, hogy ne büntesse túlságosan az újra házasodókat.

Ha a támogatott személy 5 éven belül újabb házasságot köt, és az új házastárs megfelel az adott feltételeknek, a kamattámogatás újra érvényesíthető – de természetesen csak ha közös gyermekük születik. Ha az új házastársnak is volt ilyen kölcsöne, akkor választani kell, hogy kinek a hitele kapcsán lehet a kamattámogatást igénybe venni.

Ha a válás után a korábbi babaváró kölcsön és a kamattámogatás is visszafizetésre került, akkor az eredeti kölcsön folyósításától számított 5 éven belül kötött házasságkötést követően újra felvehető a kölcsön – természetesen, ha a házasfelek egyébként megfelelnek a kölcsön speciális szabályainak.

A szabályt, hogy babaváró kölcsönnel kapcsolatos szerződést egyvalaki csak egyszer köthet, nem kell alkalmazni akkor sem, ha ugyan a kölcsönszerződés megkötésre került, de a kölcsön nem folyósították.

Újraházasodóknak segítség lehet, hogy 2024. január 1. napja után a babaváró hitel után itt a CSOK Plusz.

Babaváró hitel külföldre költözés

Babaváró hitel igénylésére nem jogosult aki külföldre költözik, hiszen mindkét igénylőnek magyarországi lakcímmel kell rendelkezni. A külföldre költözés később sem kimondottan támogatott, hiszen ha születik is gyermekük, a támogatott személyek nem jogosultak a törlesztés szüneteltetésére, ha egyikük sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.

Ha a kölcsönszerződés fennállása alatt a támogatott személyek egyike sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel, akkor az utolsó magyarországi lakcím megszűnését követő naptól

 • a kamattámogatás megszűnik
 • emelt összegű ügyleti kamat fizetendő
 • büntetőkamat fizetendő

Ráadásul a jogszabály csak azt tekinti "igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek", akinek a szülőjével azonos magyarországi lakcíme van, a babaváró kölcsönök szabályainak értelmezése során ezt is figyelembe kell venni. Mivel a kölcsönszerződésben az igénylők vállalják, hogy legalább egyikük a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásában neveli a kérelem benyújtását követően született gyermeket és a fentiekkel azonos büntetés sújtja azt a családot, ahol ez nem érvényesül.

Amennyiben legalább az egyik igénylő szülő és a gyermek megtartja a magyarországi lakcímét a szankciók elkerülhetőek.

e-ingatlanugyvedek.hu

Babaváró hitel buktatói - válás, külföldre költözés fiatal házasként

Babaváró előtörlesztés - jó öltet?

A babaváró hitel előtörlesztése a futamidő alatt a kölcsönszerződésben rögzített feltételek mentén lehetséges. A babaváró hitelt rendező kormányrendelet annyit mond, hogy azok a házaspárok, akiknek a kamattámogatás alatt még nem született gyermekük (vagy igazolták, hogy a magzatuk legalább 12 hetes), de a kölcsönt legalább 50%-os mértékben előtörlesztik, a támogatott személyeknek az előtörlesztett összegre vonatkozó kamattámogatást egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetniük. 

2024. január 1. napjától érvényes szabály, ha a büntetőkamat az előtörlesztés időpontjában magasabb lenne, mint a kamattámogatás, akkor azt kell az igénylőnek visszafizetnie.

Ha az előtörlesztőknek utóbb, a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül mégis gyermekük születik, a fentiek szerint megfizetett összeget és ezt igazolják a kincstár felé, továbbá rendelkeznek magyarországi lakcímmel, a kincstár a megfizetett kamatot vagy a visszafizetett kamattámogatást egy összegben megtéríti a részükre.

Milyen esetben lehet mentesülni a visszafizetési kötelezettség alól?

A támogatott személy kérelmére a kormányhivatal méltányosságból (azaz saját belátása és az adott kormányhivatalban kialakult szokásjog alapján) felmentést engedélyezhet a szankciók alól a következő esetekben:

 1. A támogatott személyek egyike a kölcsönszerződés megkötését követően megváltozott munkaképességűvé vált (ilyen a fogyatékosság, rokkantság, egészségkárosodás), és emiatt a gyermek megszületését nem vállalták;
 2. Egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a támogatott személyek a kötelező egészségügyi ellátásban biztosított maximális számú reprodukciós eljárásban – sikertelenül - részt vettek;
 3. A gyermekvállalását azért nem tudták teljesíteni, mert velük szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben kizáró egészségügyi ok merült fel (ide tartoznak a következő esetek: a gyermek életét, egészségét, testi épségét közvetlenül fenyegető valamely megbetegedésben szenved, vagy fertőző megbetegedés kórokozóját hordozza; ha a létrejövő terhesség a kihordó anya életét súlyosan veszélyezteti, illetőleg abból nagy valószínűséggel egészséges gyermek nem születhet.)
 4. A férj spermiogrammja alapján egyik reprodukciós eljárásra sem alkalmas;
 5. a támogatott személyek számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

Az adós kérelmére a jelen cikkben ismertetett szankciókkal kapcsolatos megfizetési, illetve visszafizetési kötelezettségre a kormányhivatal méltányosságból legfeljebb 24 havi részletfizetést engedélyezhet, ha a támogatott személy igazolja, hogy számára a büntetőkamat vagy a kamattámogatás egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

Házassági szerződés

Válás előtt rendezné a vagyoni viszonyait?

Összefoglalás

A babaváró hitel igénylésének legfőbb feltétele, hogy az igénylők házasok legyenek és vállalják, hogy közös gyermeküket legalább egyikük a nagykorúvá válásáig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásában neveli. Bár nem kötelező szerződéses vállalás, de a babaváró jogszabály azt is bünteti, aki a magyarországi lakcímét megszünteti.

2019-es bevezetése óta a babaváró hitel sok fiatal házaspárnak adott több millió forint anyagi biztonságot, de leginkább tőkét az első közös ingatlan önerejéhez. Így 2023 végéhez közeledve nem csak azok érezhetnek csalódást, akik azt tervezték, hogy 30 felett is hozzájuthatnak a babaváró hitelhez, hanem azok is, akiknek az élete nem úgy alakult, ahogy eltervezték és a házasságuk válással, külföldre költözéssel, netán meddőséggel végződik.

A válás nem csupán egy érzelmileg rendkívül megterhelő folyamat, de ebben az esetben a vagyonmegosztás, főleg ha kiskorúak is érintettek, az egyik legnehezebb adminisztratív folyamat, amivel egy felnőtt az élete során találkozhat. A vagyonmegosztás folyamatában a babaváró kölcsön visszafizetése csupán az egyik a rengeteg kérdés közül. Legalább ennyire nehéz a közösen lakott otthon, esetleg nyaraló eladása, majd a volt házaspár új lakásainak megvásárlása is.

A borítóképet Fazekas Nikoletta készítette.


Amennyiben további kérdése merülne fel, vagy jogi tanácsra lenne szüksége, tekintse át díjszabásunkat és keressen minket az alábbi elérhetőségek bármelyikén!

Kapcsolatfelvétel

Hívhat minket az alábbi számon vagy töltse ki az űrlapot és visszahívjuk.

Felhívjuk a figyelmét, hogy minden telefonhívást rögzítünk. A Küldés gombra kattintva elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.

Kategóriák:

Tudnivalók eladóknak
Surányi KataSK
Szerző:

Csapatunk

Dr. Surányi Kata

[email protected]

Dr. Surányi Kata, ügyvéd, ingatlanforgalmi szakjogász, az e-ingatlanügyvédek.hu budapesti tagja. Szakterülete az ingatlanjog, azon belül is az elővásárlási joggal kapcsolatos kérdések és a kártérítési, valamint szavatossági perek.
Szerzői profil

Gyakran
ismételt kérdések

Igen, pontosabban akkor, ha a támogatott személyek egyike sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.